Consultare publică privind știrile false in mediul online

Comisia Europeană a lansat o consultare publică privind știrile false și dezinformarea în mediul online. În același timp, Comisia a anunțat stabilirea unui Grup de experți la nivel înalt pe tema știrilor false, care va fi format din reprezentanți ai mediului academic, ai platformelor online, ai presei de știri și ai organizațiilor societății civile.

Comisia Europeană va lansa în primăvara anului 2018 Strategia europeană de combatere a proliferării știrilor false. Scopul acesteia va fi de a consolida încrederea în mass-media online și de a crește conștientizarea asupra efectelor acțiunilor de dezinformare online si gradul de implicare a platformelor, presei de știri și a organizațiilor societății civile în combaterea răspândirii știrilor false în mediul online.

Consultarea publică va fi deschisă până la data de 15 februarie 2018. Pentru mai multe informații puteți accesa link-ul https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation_ro. Comisia este interesată de opinia respondenților cu privire la măsurile europene necesare pentru a le oferi cetățenilor instrumente eficiente de identificare a informațiilor verificate și credibile, care să le permită în același timp să se adapteze rapid la provocările erei digitale.

În acest sens, puteți participa la consultarea publică cu privire la știrile false și la dezinformarea online prin completarea celor două chestionare, unul adresat cetățenilor și unul se adresează persoanelor juridice și jurnaliștilor. Cele două chestionare pot fi accesate aici:

  1. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/777755cd-e10c-4aea-961e-5696f4b52853?draftid=0f0f0e5d-b20e-4629-8a9d-3be1926d64e5&surveylanguage=RO
  2. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/b79f7361-1c81-4a6e-ab83-fce762a0058c?draftid=6e699df8-70f8-4624-9e05-ab375805ccc4&surveylanguage=RO .

Rezultatele consultării publice vor contribui la evaluarea eficacității măsurilor actuale luate de către actorii de pe piață și de alte părți interesate precum și a nevoii de a le intensifica și de a introduce noi măsuri pentru a combate diferite tipuri de știri false.

Comisia Europeană consideră că este esențial să identificăm știrile false, să avem încredere în mediul online și să gestionăm corect informațiile online. În același timp, este esențial să fie asigurată o informare corectă a cetățenilor, fără a aduce atingere libertății de exprimare și pluralismului mass-mediei. În acest context, apreciem că problematica știrilor false este deosebit de importantă atât pentru societate cât și pentru evoluția viitoare a economiei digitale, prioritatea majoră a Comisiei Juncker.

Tag - uri