Verificări privind implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023

Instituția Prefectului – Județul Caraș-Severin, în calitate de coordonator al comisiei constituită în baza HG nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, a dispus verificări în unitățile de învățământ din județul Caraș-Severin în vederea bunei derulări a programului. Astfel, în perioada 15-31 ianuarie 2018, au fost efectuate 30 de verificări la unitățile școlare din județ, neconstatându-se probleme.
Grupul de lucru responsabil cu derularea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 de la nivelul Consiliului Județean Caraș-Severin s-a reunit într-o întâlnire lunară pentru eficientizarea modului de lucru și a verificat centralizatoarele și avizele în vederea decontării sumelor necesare către furnizorii de lapte și corn.
În această perioadă se derulează în continuare contractele pentru produse lactate și produse de panificație destinate elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, din județul Caraș-Severin. Distribuția se desfăşoară normal, după graficul stabilit cu furnizorii.

Reclama ta aici!

  • INCredibleIT.ro-300x250.jpg