Să iți readuc aminte că urmează înscrierea la școlile de agenți de poliție?

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraș-Severin, cu sediul în municipiul Reșița, B-dul A. I. Cuza, nr. 40, jud. Caraș-Severin, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară în perioada următoare activităţi specifice de recrutare a candidaţilor pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului necesar Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2018 și ianuarie 2019, respectiv Academia de Politie “A.I. Cuza” București, Şcolile de Agenţi de Poliţie “Vasile Lascăr” Câmpina și “Septimiu Mureşan” Cluj – Napoca, precum și pentru unitățile de învățământ ale SRI și ale MApN care pregătesc personal pentru nevoile Ministerul Afacerilor Interne.

Înscrierile se fac personal, pe baza cărții/ buletinului de identitate la sediul inspectoratului, în zilele de luni până joi, între orele 09.00-11.00 şi 13.00-15.00, până la data limită:
– 25 mai 2018 (pentru candidaţii care optează pentru instituțiile de învățământ superior ale M.A.I., M.Ap.N. şi S.R.I., precum şi pentru unitățile de învățământ postliceal ale M.Ap.N.);
– 15 iunie 2018 (pentru candidaţii care optează pentru unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I.) în sesiunea august 2018;
– 23 noiembrie 2018 (pentru candidaţii care optează pentru unitățile de învățământ postliceal ale M.A.I.) în sesiunea ianuarie 2019.

Detalii cu privire la:
– înscrierea și desfășurarea examenelor,
– cifrele de școlarizare aprobate pentru sesiunea 2018,
– condiţii şi criterii specifice privind recrutarea candidaţilor,
– componența dosarului de recrutare al candidatului,
– modelele cererilor de înscriere, declaraţia de confirmare a luării la cunoștinţă despre condiţiile legale, criteriile specifice, condiţiile de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora, precum și acordul pentru efectuarea verificărilor,
se pot obține de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin (nr. de telefon 0255502116, 0255502114) sau de pe pagina de internet a inspectoratului, www.cs.politiaromana.ro.

După înscrierea candidaților Serviciul Resurse Umane eliberează o adresă către Centrul Medical Judeţean Caraș-Severin unde se realizează examinarea medicală care constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale-tip.

Evaluarea psihologică se realizează la nivelul I.P.J. Caraș-Severin, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., potrivit planificării care va fi adusă la cunoștința candidaților la avizierul unităţii și prin intermediul paginii de internet www.cs.politiaromana.ro împreună cu tabelul privind candidaţii programaţi la testare, data şi ora examinării, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare al acesteia, precum şi rezultatele testării.