Viceprimarul comunei Vărădia, găsit incompatibil de către A.N.I.

sursa foto facebook

MĂGĂRIN DĂNUȚ FLORIN, viceprimar al comunei Vărădia, județul Caraș-Severin, a fost găsit incompatibil de către Agenția Națională de Integritate.

”Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MĂGĂRIN DĂNUȚ FLORIN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare”, se arată într-un comunicat al celor de la A.N.I.

În perioada exercitării funcției de viceprimar a desfășurat activități remunerate în baza contractului de mandat încheiat între persoana evaluată și S.C. Destine Broker de Asigurare S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003.

art. 87, alin. (1), d), g) și k) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice”; […] Funcția de primar (…) este incompatibilă cu exercitarea: g) calitatea de comerciant persoană fizică autorizată; ”; […] „Funcția de primar (…) este incompatibilă cu exercitarea: k) oricare alte funcții publice sau activități remunerate, în țară sau în străinătate, cu excepția funcției de cadrul didactic sau a funcțiilor în cadrul unor asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale”;

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivăsau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.