La Moldova-Nouă se investește 1,3 milioane de euro pentru educație

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din perioada de programare 2014-2020 elaborate de România şi adoptate de Comisia Europeană, fiind finanţat din unul din Fondurile Europene Structurale și de Investiții ale Uniunii Europene – Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR).

Programul Operațional Regional 2014-2020, adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015, continuă sa finanțeze investițiile pe care le-a sprijinit și în perioada 2007-2013: dezvoltare urbană, infrastructură socială, de sănătate și educațională, IMM-uri, drumuri județene, turism, patrimoniu cultural, reabilitări termice de blocuri, dar va finanța și noi categorii de proiecte față de programul precedent: transport public urban, reabilitarea termică a clădirilor publice, regenerare urbană, sprijinirea comunităților dezavantajate, entități de transfer tehnologic.

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest (FEDR, buget de stat și buget local), gestionată de ADR Vest, este de 642,51 milioane euro (conform realocare aprobată de CMPOR în iunie 2018).

Până în prezent, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 (POR 2014 – 2020), la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, au fost depuse 803 proiecte, valoare totală de 1.066,81 milioane euro, valoarea finanțării nerambursabile fiind de 907,98 milioane euro.

Dintre acestea:

 • 317 proiecte au fost contractate, având o valoare totală de 304,65 milioane euro și 236,73 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile;
 • 212 proiecte se află în evaluare/precontractare, având o valoare totală de 538,94 milioane euro și 488,44 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile;
 • 274 proiecte sunt respinse/retrase/reziliate, având o valoare totală de 223,22 milioane euro și 182,81 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile.

În funcţie de axa prioritară şi de prioritatea de investiții în cadrul căreia au fost depuse proiectele.

 

Reabilitare, modernizare Școala Gimnazială ”Alexandru Moisi” Moldova Nouă, Sală de sport și dependințe

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Moldova Nouă

Valoare totală proiect: 5.707.214,33 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 4.423.630,73 lei

Obiectivul general:

Creșterea eficienței energetice a clădirilor aferente școlii Gimnaziale ”Alexandru Moisi” și sălii de sport din Moldova Nouă prin reabilitarea și modernizarea acestora.

Obiectivele specifice:

 • Lucrări de reabilitare termică care conduc la scăderea emisiilor echivalent CO2, a consumului anual specific de energie primară (obținută din surse neregenerabile fosile) și a consumului anual specific de energie;
 • Crearea de facilitați pentru accesul persoanelor cu dizabilități;
 • Execuția de lucrări în vederea conformării construcțiilor existente la normativele în vigoare cu privire la protecția împotriva incendiilor.

Rezultate estimate: 

Tipuri de intervenții:

 • Termoizolare parte opacă cu plăci de vată minerală bazaltică;
 • Termoizolare placă peste sol și planșeu peste ultimul nivel;
 • Înlocuire instalații termice existente;
 • Sistem de încălzire prin montarea de pompe de căldura și utilizarea de panouri solare pentru prepararea apei calde;
 • Instalarea unui sistem de telemanagement destinat iluminatului.

 

Pentru corp 1 (Școală Gimnazială ”Alexandru Moisi”)

 • Scăderea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total – de la 186,6 la 84,46;
 • Scăderea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) pentru încălzire/răcire – de la 85,86 la 66,40;
 • 45,89% din consumul de energie primară realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie.

Pentru corp 2 (Sală de sport)

 • Scăderea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total – de la 307,29 la 93,40;
 • Scăderea consumului anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) pentru încălzire/răcire – de la 180,51 la 57,15;
 • 40,45% din consumul de energie primară realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie.

Durata de implementare: 36 luni

Axa prioritară: Axa prioritară 3 –  Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investiții 3.1 –  Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul de locuințe

Numărul cererii de finanțare: V/CS/2016/3/3.1/B/1/574/04.10.2017

 

„Dragi concetățeni, Astăzi am mai punctat un moment importantant pentru orașul Moldova Noua. La sediul ADR VEST am semnat contractul de finantare pe axa 3.1 prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020 cu titlul “Reabilitare, modernizare Școala Gimnaziala Alexandru Moisi, sala sport si dependințe” in valoare de 5.707.214,33 lei (aprox. 1,3 milioane euro). Școala generală nr. 1 din Bosneag va trece printr-o reabilitare generală, o reabilitare care va aduce la standarde europene acest edificiu emblematic al formarii educaționale din Bosneag. Pentru mine, ca cetățean, este o mare satisfacție pentu ca primii 4 ani ai de învățământ i-am petrecut in aceasta minunata școala. Ca primar, încep sa vad rezultatele muncii depuse de mine si echipa din primărie. Așa cum sunteti obișnuiți voi fi foarte direct si transparent cu dumneavoastra si am un mesaj si pentru “haita” si “haterii” de serviciu: Din 2007, cand au apărut finanțările europene, Primăria Moldova Noua a accesat prin ADR VEST doar un singur proiect – reabilitarea policlinicii – proiect depus de Primar Chisalita. Proiect care nici acum nu este funcțional si la care lucram sa îl punem pe picioare, in 2018. Pe vremea “haitei” 0 proiecte europene. Din 2016 avem deja 7 proiecte depuse, 2 semnate si încă 4 in lucru. Dragi cititori ai postărilor, toate proiectele mari se construiesc cu multa munca, sacrificii si răbdare. In spatele acestor proiecte stau oameni care merita felicitați, oameni care fac sacrificii si muncesc “pe rupte“ pentru ca aceste proiecte sa fie scrise, depuse si implementate. Mulțumesc echipei din primărie, partenerilor din proiect, echipei ADR si, in primul rând, Lui Dumnezeu pentru aceste momente de satisfacție profesională. Puterea de a fi buni sta in noi!”, declară primarul orașului Moldova-Nouă, Adrian Torma.

 

În cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 (POR 2007 – 2013) au fost depuse 788 proiecte, la sediul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest (Organism Intermediar pentru implementarea Programului Operaţional Regional 2007 – 2013), în vederea solicitării de finanţare nerambursabilă.

Alocarea financiară pentru Regiunea Vest, gestionată de ADR Vest, a fost de 417,92 milioane euro (fără fondurile realocate). În urma realocărilor de pe POS Transport şi POS Mediu, precum și între axele prioritare, alocarea financiară regională finală, aferentă domeniilor de intervenţie gestionate de ADR Vest a fost de 446,62 milioane euro.

În cadrul programului au fost contractate 430 de proiecte în valoare totală de 812,51 milioane euro, având o valoare a finanțării nerambursabile de 573,91 milioane euro, respectiv 128,50% din alocarea financiară regională. Dintre acestea:

 • 389 de proiecte sunt finalizate, având o valoare totală de 669,66 milioane euro și 487,36 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile;
 • 3 proiecte se află înca în implementare, având o valoare totală de 23,15 milioane euro și 17,31 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile;
 • 38 de contracte au fost reziliate, având o valoare totală de 119,70 milioane euro și 69,24 milioane euro valoarea finanțării nerambursabile;

60 proiecte au rămas în rezervă, având o valoare totală de 265,05 milioane euro, dintre care 217,70 milioane euro reprezintă valoarea finanţării nerambursabile.

Toate domeniile majore de intervenție din cadrul POR 2007-2013 au fost închise și nu se mai pot depune proiecte la sediul ADR Vest.

 

Reclama ta aici!

 • INCredibleIT.ro-300x250.jpg