Reșița curată – curățăm și menținem și în 2019!

Păstrarea curățeniei orașului va trebui să devină pentru noi toți un scop comun, pentru care  să ne străduim mai mult!

Primăria Municipiului Reșița va derula în perioada 1 martie – 14 mai 2019 programul anual ce privește curățenia municipiului, menit să angreneze persoanele juridice, persoane fizice, agenți/operatori  economici, instituții, asociații de proprietari,  organizații nonguvernamentale, într-un cuvânt  întreaga societate.

Etapele programului sunt următoarele:

 1. Întâlnire cu asociațiile de proprietari – la aceste întâlniri vor fi invitați administratori/ președinți ai asociațiilor de proprietari/ locatari. Vor fi prezentate obligațiile acestora cu privire la salubrizarea și întreținerea zonelor adiacente imobilelor pe care la administrează.
 2. Intensificarea deplasărilor în teren a agenților Poliției Locale Reșița și a inspectorilor din cadrul Primăriei Municipiului Reșița, la agenți economici, instituții, asociații de proprietari, proprietari pentru informarea acestora cu privire obligațiile ce le revin în ceea ce privește respectarea legislației privind colectarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor precum și în ceea ce privește păstrarea curățeiei la locurile de depozitare a deșeurilor.
 3. Salubrizarea în diverse zone din municipiul Reșița  împreună cu voluntari (cetățeni, ONG – uri, angajați ai Primăriei municipiului Reșița și ai altor instituții din oraș).
 4. Salubrizarea malurilor râului Bârzava și a afluenților săi – acțiunea va fi efectuată de  SG Apele Române în baza unui protocol de colaborare cu Primăria Reșița.
 5. În perioada 01.03. 2019 – 14.05.2019 se va desfășura concursul destinat asociațiilor de proprietari/ locatari, cu tema ,,REŞIŢA CURATĂ – CURĂŢĂM Şl MENŢINEM 2019” . La finalul concursului vor fi acordate următoarele premii:
 • 3 premii locul I, în cuantum de 2000 lei/ premiu;
 • 2 premii locul II, în cuantum de 1000 lei/ premiu;
 • 3 premii locul III, în cuantum de 500 lei/ premiu;
 • 5 menţiuni, în cuantum de 100 lei/ premiu.

TOTAL net: 10.000 lei.

 1. Campanii de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și elecronice de la domiciliu – DEEE – campaniile vor fi realizate de Rorec în parteneriat cu Primăria Municipiului Reșița.
 2. Acțiuni de salubrizare a zonelor de la intrările în municipiul Reșița.

Pentru detalii referitoare la regulament și  înscrierea în concurs consultați pagina web a Primăriei Municipiului Reșița: www.primariaresita.ro