Prevenirea incendiilor în lacașurile de cult în perioada sărbătorilor pascale

Sfintele Sărbători Pascale sunt ocazia cu care foarte mulţi credincioşi se vor îndrepta spre lăcaşurile de cult pentru a participa la slujbele religioase prilejuite de acest eveniment.

Pentru siguranţa persoanelor şi a bunurilor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”SEMENIC” al Județului Caraș-Severin vă informează asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor care trebuie respectate, mai ales în perioada acestor mari sărbători:

 • pentru depunerea lumânărilor aprinse se vor utiliza dispozitive (stative metalice) care trebuie să fie amplasate la distanţă corespunzătoare față de elemente combustibile din interiorul lăcaşelor de cult;
 • nu se vor depozita materiale inflamabile şi/sau combustibile în poduri şi balcoane; pentru păstrarea lor se vor amenaja spaţii corespunzătoare;
 • instalaţiile electrice şi de paratrăsnet, precum şi coşurile de evacuare a fumului trebuie verificate de către o persoană autorizată şi se vor lua măsuri imediate pentru remedierea deficienţelor constatate;
 • ieşirile trebuie să fie marcate vizibil, iar uşile de evacuare se vor menţine deschise în permanenţă;
 • locurile în care se utilizează focul deschis vor fi supravegheate permanent de către o persoană special desemnată, iar instalaţiile electrice vor fi scoase de sub tensiune înainte de părăsirea şi încuierea bisericii;
 • alarmarea şi anunţarea operativă a forţelor de intervenţie în caz de incendiu şi stingerea acestuia se vor organiza și desfășura și în baza planului propriu de intervenţie;
 • lăcaşurile de cult trebuie să fie dotate cu mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu care se menţin permanent în stare de funcţionare;
 • preşurile şi covoarele trebuie fixate corespunzător pe pardoseală pentru a nu îngreuna evacuarea rapidă în caz de nevoie;
 • căile de acces şi intervenţie se vor păstra libere în permanenţă;
 • personalul trebuie să fie instruit privind modul concret de acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgenţă;
 • nu se va permite blocarea cu mijloace de transport (autoturisme, etc.) a căilor de acces şi evacuare, înspre şi dinspre sfintele lăcaşe de cult pentru a se putea asigura intervenţia serviciilor pentru situaţii de urgenţă în caz de nevoie;
 • nu se va permite accesul credincioşilor în incintă peste capacitatea bisericii, în scopul evitării unor accidente;
 • la terminarea slujbei religioase se vor stinge lumânările şi se vor depune în afara bisericii, în locuri special amenajate;
 • se va stabili o persoană care la sfârşitul slujbei să controleze incinta lăcaşului de cult pentru a nu rămâne la închidere surse potenţiale de incendiu;
 • transportul la domiciliu al lumânărilor aprinse se va realiza numai cu ajutorul unor protecţii din materiale incombustibile. Se va evita transportul lumânărilor aprinse în mijloacele de transport public sau personale.

În cazul izbucnirii unui incendiu, evacuarea trebuie făcută cu calm şi în ordine, prioritate având cei care necesită ajutor, copiii şi persoanele în vârstă. Incendiul trebuie anunţat imediat la numărul unic pentru apeluri de urgenţă – 112, iar pentru stingerea incendiului, în faza iniţială, trebuie folosite stingătoarele de incendiu din dotarea lăcaşului de cult.

Totodată, reamintim concetăţenilor noştri, atât din mediul urban cât şi rural, să ia toate măsurile necesare pentru evitarea apariţiei de situaţii de urgenţă în vederea petrecerii în linişte, fără incidente, a Sfintelor Sărbători Pascale.