Acţiune de control pentru verificarea modului în care se desfăşoară activităţi de transport şi distribuţie energie electrică

În perioada iulie – noiembrie 2019 Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraş-Severin desfăşoară Acţiune de control pentru verificarea modului în care angajatorii care desfăşoară activităţi de transport şi distribuţie energie electrică, respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii la lucrările de mentenanţă sau la intervenţiile ocazionale.

Grupul ţintă al acţiunii de control îl reprezintă angajatorii şi lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului energiei electrice – cod CAEN 3512 şi distribuţiei energiei electrice – cod CAEN 3513.

Acţiunea cuprinde 2 etape:

– prima etapă se desfăşoară în intervalul iulie  – august, când partenerii sociali din judeţ care prestează activitate în domeniul transportului şi distribuţiei energiei electrice sunt informaţi cu privire la modul de derulare a acţiunii şi tematica abordată;

– a doua etapă constă în verificarea prin acţiuni de control la angajatori a modului de implementare a prevederilor legale care au făcut obiectul acţiunii, desfăşurându-se în intervalul septembrie – noiembrie.

Se vor verifica cu prioritate angajatorii din domeniul producţiei, transportului şi  distribuţiei energiei electrice care desfăşoară:

–    deservire operativă a unităţilor de distribuţie a energiei electrice;

  • lucrări în instalaţiile electrice aflate în exploatare, cu scoaterea/fără scoaterea de sub tensiune;
  • lucrări la înălţime la liniile electrice aeriene;
  • lucrări în cazul deranjamentelor şi avariilor din instalaţiile electrice;
  • lucrări în staţii electrice, posturi de transformare, puncte de alimentare.