UEMR lansează rețeaua academică europeană pentru tehnologii de fabricație aditive

În cadrul proiectului CNFIS-FDI-2019-0348, intitulat „Înfiinţarea unei reţele academice sud-est-europene pentru tehnologii de fabricaţie aditive (Establishment of a South Eastern European Academic Network for Additive Manufacturing)”, domnul prof. univ. dr. ing. Dorian Nedelcu s-a deplasat, în perioada 01.07. – 05.07.2019, la UNIVERZITET U BANJOJ LUCI din Bosnia și Herzegovina.

Domnul prof. univ. dr. ing. Dorian Nedelcu a fost primit de doamna conf. dr. Biljana Antunović, Prorector pentru Cooperare Internațională și Interuniversitară și domnul prof. dr. Tihomir Latinovic de la Facultatea de Inginerie Mecanică a Universității din Banja Luka, care va reprezenta instituiția bosniacă în cadrul rețelei SEEAM. Au fost prezentate laboratoarele şi dotările partenerului bosniac în domeniul tehnologiilor de fabricaţie aditive, precum și preocupările existente în domeniul realizării de produse prin printare 3D.

În cadrul întâlnirilor au fost discutate etapele viitoare de acţiune în vederea înfiinţării reţelei SEEAM, precum şi posibilităţile de finanţare a activităţilor acesteia prin intermediul unor proiecte de mobilitate şi de cercetare europene, care se vor depune în parteneriat.