Cu ochii pe poluarea produsă de deșeurile miniere din zona de frontieră România – Serbia

Grupul Ecologic de Colaborare Nera implementează în perioada 9 septembrie 2019 – 8 septembrie 2021 proiectul RORS 337 „Reţea de monitorizare România – Serbia pentru evaluarea și diseminarea impactului activităților miniere de exploatare a cuprului asupra calității apei din zona transfrontalieră”  finanțat prin Programul Interreg – IPA CBC Romania – Serbia.

Partenerul leader al proiectului este Universitatea de Vest Timișoara iar parteneriatul îi mai include pe Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor (Institutului pentru Minerit și Metalurgie Bor) și Grupul Ecologic de Colaborare NERA (GEC NERA).

Principalul rezultat al proiectului va fi un studiu asupra calității apelor de suprafață și subterane afectate atât de minerit, în special de depozitele de deșeuri miniere rezultate în urma acestei activități. Studiul va viza zonele de exploatare a minereului de cupru din Moldova Nouă și Bor.

GEC NERA va realiza activități de voluntariat pentru monitorizarea zonei miniere Moldova Nouă cu mijloace specifce ale societății civile și va disemina rezultatele proiectului la nivelul grupurilor țintă și a populației.

Bugetul total al proiectului este de 999.894 Euro din care 849.909,90 Euro reprezintă cofinanţare din partea Uniunii Europene, 75.503,61 Euro reprezintă cofinanţare din partea Guvernului Romaniei iar 74.480,49 Euro reprezintă cofinanţare proprie a partenerilor.

În această săptămână, la Moldova Nouă a avut loc întâlniri ale partenerilor ocazie cu care prof. dr.Vasile Ostafe – managerul general al proiectului a adus clarificări privind modul de lucru în cadrul parteneriatului. A fost constituit deasemenea comitetul de ca proiectului.