Obligațiile cetățenilor din Reșița în ceea ce privește întreținerea, pe timp de iarnă, a suprafeței care înconjoară domiciliul sau societatea comercială pe care o administrează

Primăria Municipiului Reșița amintește ce obligații revin cetățenilor din oraș în ceea ce privește întreținerea, pe timp de iarnă, a suprafeței care înconjoară domiciliul sau societatea comercială pe care o administrează.

Potrivit prevederilor HCL nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru buna gospodărire a Municipiului Reșița, Anexa I, art.1, lit.c):
Autoritățile publice, instituțiile publice și private, operatorii economici, asociațiile guvernamentale, alte persoane fizice și juridice au obligația să asigure pe o distanță de cel puțin 5m sau după caz, până la marginea suprafeței carosabile, curățirea zăpezii și a gheții de pe trotuare, asigurând astfel o circulație normală a pietonilor:
Să curețe de pe aleile și trotuarele din jurul imobilelor zăpada și gheața, imediat după depunerea acestora.

Nerespectarea celor de mai sus constituie contravenție și se sancționează cu amenzi cuprinse între 500 și 2500 lei.

Totodată, vă solicităm să luați toate măsurile ce se impun pentru eliminarea pericolului de accidentare a persoanelor care circulă pe căile publice aferente imobilelor dumneavoastră provocate de căderea zăpezii/țurțurilor de pe acoperișuri.

Mulțumim pentru înțelegere!