314 persoane angajate prin intermediul AJOFM Caraş-Severin în luna ianuarie 2020

AJOFM Caraș-Severin: Peste 3.300 persoane angajate, de la începutul anului

Ca urmare a implementării Programului Judeţean de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Caraş-Severin, în prima lună a anului 2020 au fost încadrate în muncă 314 persoane.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 31 ianuarie 2020, 93 au vârsta peste 45 de ani, 74 au vârsta între 35 și 45 de ani, 74 au vârsta cuprinsă între 25 și 35 de ani, iar 73 sunt tineri sub 25 de ani ( dintre care 72 tineri NEET).

Cele mai multe persoane încadrate sunt de sex masculin (199), numărul femeilor fiind de 115.
În funcţie de rezidenţă, 181 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 133 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe persoane au studii liceale şi postliceale (126), gimnaziale (106), profesionale (48), 16 persoane fiind cu studii universitare.

Din numărul total de persoane încadrate prin intermediul AJOFM Caraş-Severin în prima lună a anului 2020, 192 (61,15%) fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Caraş-Severin.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

În prima lună a anului 2020, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 519 persoane.

Mai multe informaţii privind stadiul realizării „Programului de ocupare a forţei de muncă” al AJOFM Caraş-Severin sunt disponibile pe www.anofm.ro , la secțiunea dedicată judeţului Caraş-Severin /Programe, Strategii, Statistici.

Related Posts