​​​​​​​3,3 milioane euro în sprijinul antreprenoriatului cultural și al artei contemporane din România

​​​​​​​3,3 milioane euro în sprijinul antreprenoriatului cultural și al artei contemporane din România

Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului, a organizat astăzi, 21 octombrie a.c., la sediul ministerului, o conferință de presă pe tema semnării contractelor de finanțare aferente celor 17 proiecte selectate în cadrul apelului Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 3), finanțat prin Programul RO-CULTURA, cu sprijinul Granturilor SEE 2014 – 2021.

Am avut de-a lungul timpului mai multe sesiuni de semnare de contracte și am realizat că oamenii trebuie să știe ceea ce face Ministerul Culturii, în general, și în particular prin Unitatea de Management a Proiectului, pentru cultura românească. Astăzi am semnat contractele de finanțare aferente celui de-al treilea apel dedicat antreprenoriatului cultural. Această sesiune de proiecte, derulată în 2021 cu suma maximă alocată de 200.000 de euro per proiect, nu ajută doar fenomenul cultural, ci şi tot ceea ce înseamnă beneficii conexe – locuri de muncă, gradul de acces al publicului larg la cultură ş.a. Per total, pe RO-CULTURA s-au primit şi derulat 34 de milioane de euro, iar pe zona de antreprenoriat cultural s-au alocat 7,6 milioane de euro.

Totodată, avem un buget mai mare decât în anii trecuți, ceea ce ne-a permis să fim generoși atât cu instituțiile subordonate – investiții și programe culturale -, dar să și creștem suma alocată pentru Institutul Național al Patrimoniului, pe partea de Program Naţional de Restaurare. Mai mult, prin Unitatea de Management a Proiectului am încheiat toată partea birocratică pentru semnarea celui de-al treilea Acord-cadru de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de 216 milioane de euro, pentru proiecte de refacere, restaurare și reconstrucţie de monumente istorice”, a declarat ministrul Culturii, Lucian Romașcanu.

Apelul Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (sesiunea 3) a fost lansat în 2021 și dispune de un buget total de 3,3 milioane euro.

17 dintre cele 80 proiecte depuse au fost selectate pentru finanțare, iar printre beneficiari se numără 6 SRL-uri și 9 ONG-uri din domeniul cultural-creativ, precum și 2 instituții culturale care vor da start implementării în perioada următoare.

Cele 17 proiecte sunt implementate în parteneriat cu entități culturale din Norvegia (15), Islanda (1) și Liechtenstein (1).

Pentru ca activitățile culturale din cadrul proiectelor să aibă un impact mai mare, am încurajat transferul de cunoștințe și experiență între organizațiile din România și Statele Donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein), precum și producția în comun a evenimentelor artistice. Deși proiectele s-au depus într-o perioadă în care întâlnirile față în față nu au fost posibile, 64 din cele 80 de cereri de finanțare depuse au implicat o entitate culturală din cele trei State Donatoare, ceea ce întărește convingerea că, mai cu seamă în sectorul cultural-creativ, cooperarea bilaterală este o necesitate și aduce plus valoare proiectelor în ansamblu”, a declarat Bogdan Trîmbaciu, director Unitatea de Management a Proiectului.

Proiectele vizează atât realizarea de activități cu accent pe arta contemporană, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea audienței și a publicului la evenimentele culturale, cât și dezvoltarea de competențe și expertiză la locul de muncă, sprijinirea abordărilor inovative cu privire la patrimoniu cultural, precum și a producțiilor referitoare la minoritățile sociale, etnice și culturale.

Activitățile culturale care urmează să fie organizate în cadrul proiectelor includ rezidențe artistice, expoziții de artă contemporană și fotografie, tabere de creație, scurtmetraje și documentare, reprezentații de teatru și dans, concerte de muzică, festival medieval, inițiative de curatoriat și antreprenoriat cultural și multe altele.

Proiectele vor fi implementate până cel târziu la data de 30 aprilie 2024.

Totodată, în cadrul conferinței s-a prezentat progresul în implementarea întregului Program RO-CULTURA, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021. Astfel, în cadrul apelului Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, cele 9 proiecte au șantiere deschise sau în pregătire:

  • Restaurarea și revitalizarea monumentului istoric Casa Artelor din Sibiu (50% progres lucrări);
  • Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin din Timișoara (35% progres lucrări);
  • Restaurarea, revitalizarea și punerea în valoare a obiectivului „Casa compozitorului Paul Constantinescu” din Ploiești (15% progres lucrări);
  • Capitala Daciei – muzeu viu al patrimoniului cultural european – SARMIZEGETUSA REGIA (lucrări începute în octombrie 2022);
  • Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, județul Timiș;
  • Restaurarea și revitalizarea patrimoniului cultural – Centru expozițional și de evenimente “Școala Pittner”, Municipiul Reșița;
  • Restaurarea și reabilitarea clădirii monument istoric Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iași;
  • Conservarea, restaurarea, valorificarea clădirii Fosta Școală de Cavalerie în vederea consolidării identității culturale a județului Dâmbovița;
  • Restaurarea și revitalizarea primului teatru construit împreună – Grivița 53.

În ceea ce privește apelul Susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate, 5 din cele 9 proiecte finanțate și-au încheiat implementarea. În acest sens, publicul larg poate vizita, la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, expoziția realizată în cadrul proiectului „Zei și muritori din Egiptul antic” care cuprinde obiecte conservate și restaurate din colecția egipteană a muzeului, cea mai importantă piesă reprezentând-o o mumie umană depusă într-un sarcofag de lemn pictat provenind de la Gamhud (Egipt).

În cadrul Programului RO-CULTURA, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, în parteneriat cu Anno Museum din Norvegia, implementează un proiect predefinit în valoare de peste 1,3 milioane de euro, care urmărește cercetarea și valorificarea patrimoniului cultural al romilor. Pe baza cercetărilor, o gospodărie specifică cu inventar complet va fi ulterior reconstruită în Muzeul Satului, iar bunurile culturale mobile vor fi conservate, restaurate și expuse cu ajutorul aplicațiilor de realitate virtuală și alte mijloace media.

Un alt apel dedicat culturii rome este și Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă prin care se finanțează 10 proiecte ce vor contribui la capacitarea (empowerment) persoanelor de etnie romă și la consolidarea identității culturale a acestora (limbă, obiceiuri, moștenire etc.).

Nu în ultimul rând, în cadrul primelor 2 sesiuni ale apelului Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului (lansate în 2019 și 2020) au fost finanțate 23 proiecte (11 finalizate și 12 în implementare), cu o diversitate de activități culturale organizate. De exemplu, prin proiectul „Imaginea fotografică între trecut și viitor” a fost valorificată, în mod creativ, una dintre cele mai importante arhive fotografice din România constituită de Mihai Oroveanu, istoric de artă, fotograf și fost director al Muzeului Național de Artă Contemporană.