Anunț public privind decizia etapei de încadrare a proiectului „Reabilitare Aleea Bazna, Aleea Felix, Aleea Buziaș și Aleea Herculane”

Primaria Reșița este și va fi partenerul medicilor, al personalului medical din Banatul de Munte

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Primăria Municipiului Reșița, titular al proiectului „Reabilitare Aleea Bazna, Aleea Felix, Aleea Buziaș și Aleea Herculane”,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare Aleea Bazna, Aleea Felix, Aleea Buziaș și Aleea Herculane” propus a fi amplasat în intravilanul Municipiului Reșița,  Aleea Bazna, Aleea Felix, Aleea Buziaș și Aleea Herculane, județul Caraș Severin.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru  Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior ,

  1. 73, în zilele de luni – joi , între orele 0900 – 1500 și vineri între orele 0900 – 1300 , precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Primar,

Popa Ioan

Related Posts