Anunț public privind ”REABILITAREA DRUMURILOR DE ACCES RUTIER SPRE ZUM MOCIUR, PENTRU A CRESTE ACCESIBILIZAREA SPRE/DINSPRE CARTIER”

ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

Municipiul Reșița, cu sediul în localitatea Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1A, titular al proiectului ”REABILITAREA DRUMURILOR DE ACCES RUTIER SPRE ZUM MOCIUR, PENTRU A CRESTE ACCESIBILIZAREA SPRE/DINSPRE CARTIER”, anunța publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția mediului Caras-Severin, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, propus a fi amplasat in  județul Caraș-Severin,  amplasat in localitatea Reșița str Str. Mociur tronson I, Strada Mociur Tronson II, Strada Mociur tronson III, Strada Barbu Lautaru, Strada Grigore Alecsandrescu.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, la sediul Primăriei Reșița, P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 1A, în zilele de luni – joi între orele 08:00 – 15:00, si vineri, intre orele 08:00 – 13:00, precum si la următoarea adresa de internet www.apmcs.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Primar,

POPA IOAN

Facebook Comments

Reclama ta aici