Condițiile de păstrare a armamentului

Principalele prevederi legislative în vigoare, privind asigurarea securității armelor și munițiilor deținute, obligațiile ce revin deținătorilor autorizați pe acest segment și sancțiunile aplicabile în caz de nerespectare a dispozițiilor legale instituite de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor și a normelor metodologice de aplicare a legii.

Titularul dreptului de a purta şi folosi arme letale are obligaţia de a păstra arma şi muniţia înscrisă în permisul de armă în condiţii de securitate, astfel încât să nu permită accesul la acestea, al persoanelor neautorizate.

Păstrarea armei și a muniției la domiciliul sau reședința deținătorului se face în locul special destinat, în condițiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a legii, exceptând armele de apărare și pază care se pot regăsi asupra deținătorului.

Aceste condiții prevăd faptul că titularul dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire, este obligat să păstreze armele letale și munițiile acestora, la domiciliul sau la reședința menționată în permisul de armă, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau pardoseală, încuiate și asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate.

Aceste dulapuri sau, după caz, casete, trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite care să fie asigurate cu câte un sistem de închidere pentru păstrarea muniției separat de arme. Armele letale, cu excepția celor de apărare și pază, se păstrează neîncărcate cu muniție.

În cazul unui număr mai mare de 15 arme letale, deținătorul are obligația de a amenaja la adresa prevăzută în permisul de armă, un spațiu special destinat depozitării, care să respecte condițiile de mai sus și să fie dotat cu sisteme electronice de alarmare, avizate de organul de poliție competent și conectate la un dispecerat de alarmare și intervenție specializat.

Muniția destinată armelor letale se păstrează numai în dulapuri metalice, în casete, sau, după caz, în compartimente separate față de cele în care se păstrează armele pentru care este destinată.

Excepție de această regulă fac:

  • Armele de apărare și pază, care pot fi păstrate împreună cu cel mult 12 cartușe destinate unei singure arme;
  • Armele de vânătoare sau de tir pentru care titularul are drept de port și folosire, caz în care poate fi păstrată împreună cu o singură armă dintre acestea, o cantitate de cel mult 10 cartușe cu proiectil.

Totodată, reamintim că păstrarea armei fără îndeplinirea condiţiilor legale se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.001 lei și 10.000 lei, dispunându-se și măsura complementară de anulare a dreptului de deținere, respectiv port și folosire a armelor letale.

Facebook Comments

Reclama ta aici