Dezbatere la Ministerul Justiţiei pe tema infracţiunii de abuz în serviciu

Dezbatere la Ministerul Justiţiei pe tema infracţiunii de abuz în serviciu

Reprezentanţii societăţii civile, ai unor organizaţii nonguvernamentale şi persoane fizice au participat, miercuri, 28 iunie 2017 la prima dezbatere publică legată de redefinirea infracţiunii de abuz în serviciu în acord cu deciziile Curţii Constituţionale nr. 405/2016 şi nr. 392/2017.

Dezbaterile au fost conduse de domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiţiei. În deschiderea consultărilor, domnul ministru a declarat că sunt mai multe norme de drept care trebuie să fie actualizate pentru ca legislaţia să fie previzibilă, funcţională şi accesibilă, dar şi să fie în acord cu deciziile Curţii Constituţionale. De asemenea ministrul a declarat că, împreună cu Consiliul Legislativ, ar fi necesară o revizuire a întregii legislaţii.

„Cu toţii ar trebui să ajungem, la un moment dat, la sentimentul că legea este dreaptă, că Justiţia funcţionează corect, că drepturile, libertăţile noastre sunt respectate şi protejate şi că opera de legiferare se realizează cu participarea comună a fiecăruia”, a declarat domnul prof. univ. dr. Tudorel TOADER, ministrul Justiţiei.

În timpul dezbaterilor, participanţii au lansat mai multe propuneri de stabilire a pragului care să delimiteze, în funcţie gravitatea faptei, ilicitul contravenţional de cel penal.

Următoarea consultare publică pe aceeaşi temă a fost programată în data de 03 iulie 2017, ora 10.00 când urmează să participe reprezentanții instituțiilor din cadrul sistemului judiciar, asociațiilor profesionale ale magistraților, mediului academic și profesiilor juridice liberale.

Informaţii de background

  • Prin decizia nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate în privinţa infracţiunii de abuz în serviciu, Curtea constatând că dispoziţiile în sensul că art.246 alin.(1) din Codul penal din 1969 şi ale art.297 alin.(1) din Codul penal actual sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma „îndeplineşte în mod defectuos” din cuprinsul acestora se înţelege „îndeplineşte prin încălcarea legii”.
  • Prin decizia nr. 392/2017 a Curţii Constituţionale a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate în privinţa infracţiunii de abuz în serviciu. Curtea a reţinut că ilicitul penal este cea mai gravă formă de încălcare a unor valori sociale, iar consecinţele aplicării legii penale sunt dintre cele mai grave, astfel că stabilirea unor garanţii împotriva arbitrariului prin reglementarea de către legiuitor a unor norme clare şi predictibile este obligatorie. De asemenea, Curtea Constituţională a arătat că infracţiunea de abuz în serviciu este o infracţiune de rezultat, urmarea imediată a săvârşirii acestei fapte fiind cauzarea unei pagube ori a unei vătămări a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice. Curtea a constatat că legiuitorul nu a reglementat un prag valoric al pagubei şi nici o anumită intensitate a vătămării, ceea ce a determinat instanţa de contencios constituţional să concluzioneze că, indiferent de valoarea pagubei sau intensitatea vătămării rezultate din comiterea faptei, dacă sunt îndeplinite şi celelalte elemente constitutive, fapta poate fi calificată drept infracţiune.