Dezvoltare durabilă, eficiență și reducere a birocrației în județul Caraș-Severin

Dezvoltare durabilă, eficiență și reducere a birocrației în județul Caraș-Severin

Astăzi, 19 iulie 2022, în sala de ședințe a Consiliului Județean Caraș-Severin, a avut loc conferinţa de închidere a proiectului „Dezvoltare durabilă, eficiență și reducere a birocrației în județul Caraș-Severin”, SIPOCA 818, cod MySmis 135786, finanţat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Obiectivul general al proiectului a fost consolidarea capacității de planificare strategică pe termen lung și de asigurare a calității serviciilor publice prin simplificarea procedurilor administrative pentru reducerea birocrației la nivelul Consiliului Județean Caraș-Severin.

Rezultate obținute:

  • elaborarea și aprobarea „Strategiei de Dezvoltare Durabilă a județului Caraș-Severin pentru perioada 2022-2027”, care poate fi consultată accesând link-ul de aici;
  • organizarea unui schimb de experiență cu autorități/instituții/organisme ale administrației publice internaționale din Italia;
  • derulare curs în domeniul planificării strategice finalizat cu certificat de participare pentru un număr de 15 persoane;
  • retrodigitalizare (scanare, indexare, validare, reconstituire fizică) documente din arhiva istorică relevante pentru furnizarea serviciilor electronice și crearea unei arhive de copii digitale ale documentelor tradiționale existente în arhiva instituției;
  • realizare și implementare modul arhivă electronică și instruire utilizatori în domeniul exploatării și administrării sistemului informatic – 40 persoane din UAT Caraș-Severin certificate în domeniul exploatării și administrării sistemului informatic implementat.

Valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de 2,943,801.18 lei.

La eveniment, alături de echipa de implementare a proiectului, au mai participat Andrei Ungur, administratorul public al județului Caraș-Severin, colegi din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin, reprezentanți ai instituțiilor județene, reprezentanții mass-media.