Domeniul public din Reșița nu este al nimănui, acesta aparține comunității

Domeniul public din Reșița nu este al nimănui, acesta aparține comunității

În conformitate cu principiul că „Domeniul public NU este al nimănui, acesta aparține comunității!”, autoritățile municipiului Reșița au lansat un efort susținut pentru revitalizarea și revitalizarea spațiilor publice ale orașului. Într-un demers coordonat între Biroul pentru Siguranța Rutieră și Direcția de Întreținere, au fost planificate și inițiate acțiuni decisive pentru eliberarea și curățarea domeniului public.

Una dintre prioritățile majore ale acestei inițiative este gestionarea autovehiculelor abandonate, care nu numai că poluează vizual peisajul urban, dar reprezintă și un pericol pentru siguranța publică. În acest sens, au fost emise dispoziții conform Legii nr. 421 din 27 iunie 2002, actualizată, și HG nr. 156 din 6 februarie 2003, care stabilesc reglementările legale referitoare la vehiculele fără stăpân sau abandonate pe terenurile din domeniul public sau privat al statului sau al Unităților Administrativ-Teritoriale (U.A.T.) Reșița.

Această campanie de revitalizare a domeniului public se desfășoară în contextul unei preocupări crescute pentru calitatea vieții și a mediului înconjurător în municipiul Reșița. Prin intermediul unei abordări proactive și a unei cooperări strânse între administrație și comunitate, se urmărește crearea unui mediu urban mai sigur, mai curat și mai prietenos.

În plus față de eliminarea vehiculelor abandonate, autoritățile locale se angajează să întreprindă și alte măsuri de îmbunătățire a aspectului și funcționalității spațiilor publice. Acestea includ repararea și reîmprospătarea zonelor verzi, modernizarea infrastructurii pentru pietoni și crearea unor locuri de recreere și socializare pentru toți locuitorii.

Eforturile autorităților municipale din Reșița în ceea ce privește revitalizarea domeniului public reprezintă un exemplu inspirațional de gestionare responsabilă a resurselor urbane și de implicare civică. Prin aceste acțiuni concrete, comunitatea se află pe calea de a-și redobândi și consolida identitatea sa urbană și spiritul de apartenență.