Search
Close this search box.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș-Severin asigură supravegherea riguroasă a pieței produselor industriale

Controalele Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin desfășurate în cadrul Campaniei Naționale

Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș Severin a continuat și în anul 2023 eforturile de a asigura conformitatea produselor industriale pe piața locală, conform Programului sectorial pentru acel an, coordonat de Comisia Europeană. Cu un accent deosebit pe verificarea implementării prevederilor legislative, inspectorii au derulat o serie de acțiuni de informare, conștientizare și verificare în conformitate cu metodologia Campaniei Naționale de supraveghere a pieței produselor industriale.

Obiectivul principal: Verificarea implementării a 8 directive europene

Campania din 2023 a avut ca obiectiv principal verificarea implementării prevederilor actelor normative asociate cu cele 8 directive europene. Printre acestea, se remarcă:

 1. HG nr.409/2016 pentru echipamentele electrice de joasă tensiune (Directiva 2014/35/UE).
 2. Regulamentul UE 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție și HG nr.305/2017.
 3. HG nr.1029/2008 privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor (Directiva 2006/42/CE).
 4. HG nr. 245/2016 pentru echipamente utilizate în atmosfere potențial explozive (Directiva 2014/34/UE).
 5. HG nr. 197/2016 pentru explozibili pentru uz civil (Directiva 2014/28/UE).
 6. HG nr. 1756/2006 pentru reducerea emisiilor de zgomot în afara clădirilor (Directiva 2000/14/CE).
 7. Regulamentul UE 2016/1628 pentru motoarele cu ardere internă și HG nr. 467/2018.
 8. HG nr.1102/2014 pentru articolele pirotehnice (Directiva 2013/29/CE).

Categorii de produse verificate în 2023

Inspectorii au avut în vedere o varietate de produse critice pentru sănătatea și securitatea muncii, incluzând:

 • Grupuri electrogene
 • Scule de mână electrice
 • Mănuși de protecție
 • Măști de protecție
 • Combinezoane
 • Căști de protecție
 • Bocanci de protecție
 • Pompe proiectate pentru mediu ATEX
 • Malaxoare pentru beton sau mortar (betoniere)
 • Explozivi de uz civil
 • Articole pirotehnice categoria F1, P1.

Rezultatele controalelor din 2023

Pe parcursul anului 2023, inspectorii au desfășurat 76 de controale, examinând 194 de produse destinate comercializării. Toate aceste produse au fost raportate în baza de date națională. Rezultatele au evidențiat 29 de neconformități la 13 angajatori, care au fost sancționați cu avertismente.

Un caz notabil a fost identificat la un angajator, unde două tipuri de mănuși de protecție nu aveau aplicat marcajul CE și declarația de conformitate aferentă. Ca măsură complementară, s-a dispus retragerea imediată a acestor produse neconforme de la comercializare.