ITM CS: 1 deces şi 10 cazuri de incapacitate temporară de muncă

În luna martie 2019, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraş-Severin au efectuat 248 controale, din care 139 în domeniul relaţiilor de muncă şi 109 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, fiind aplicate amenzi contravenţionale în valoare totală de 97.000 lei.

În domeniul relațiilor de muncă valoarea amenzilor aplicate a fost de 87.000 lei fiind identificate următoarele deficienţe: neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă, neacordarea repausului săptămânal, neiniţierea negocierii în vederea încheierii contractului colectiv de muncă, nerepartizarea programului de lucru în cuprinsul contractului cu timp parţial, neînregistrarea la inspectorat a evidenţei zilierilor, etc. La 3 angajatori a fost identificată muncă nedeclarată pentru 3  persoane.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă valoarea amenzilor aplicate a fost de 10.000 lei, pentru deficienţe referitoare la: revizuirea evaluării riscurilor, acordarea echipamentului individual de protecţie, controlul medical periodic, efectuarea instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, etc.

În perioada 01 – 31.03.2019 au fost comunicate 11 evenimente soldate cu 1 deces şi 10 cazuri de incapacitate temporară de muncă, iar la sfârşitul cercetărilor se va stabili dacă aceste evenimente se încadrează în categoria accidentelor de muncă.

S-au dispus de către inspectorii de muncă 338 măsuri obligatorii pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controalelor.

Din aplicaţia electronică REVISAL constituită la nivel naţional şi gestionată de Inspecţia Muncii, la angajatorii din judeţ figurează 50.598 de salariaţi activi, 57.206 contracte individuale de muncă în derulare (din care  50.191 pe perioadă nedeterminată şi 7.015 – perioadă determinată).

În baza Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, s-au luat în evidenţă 124 zilieri, iar conform Legii nr. 62/2011 a dialogului social,   s-au înregistrat 13 contracte colective de muncă şi 3 acte adiţionale de modificare/prelungire a duratei de valabilitate.

Facebook Comments

Adauga comentariu

Click aici pentru a posta un comentariu

I accept the Terms and Conditions and the Privacy Policy

Reclama ta aici