Search
Close this search box.

Partidul Forța Dreptei Caraș-Severin cere încetarea de drept a mandatelor consilierilor județeni absenți de la ședințele Consiliului Județean

Partidul Forța Dreptei Caraș-Severin cere încetarea de drept a mandatelor consilierilor județeni absenți de la ședințele Consiliului Județean

Într-un comunicat de presă recent, Partidul Forța Dreptei și-a exprimat indignarea față de absențele repetate și nemotivate ale unor consilieri județeni, care au paralizat activitatea Consiliului Județean Caraș-Severin și au împiedicat adoptarea de hotărâri în interesul cetățenilor.

Potrivit comunicatului, aceste absențe frecvente au dus la imposibilitatea desfășurării mai multor ședințe ale Consiliului Județean, lăsând cetățenii județului nostru în impas și fără soluții pentru problemele comunității. Partidul Forța Dreptei consideră că această neglijență afectează în mod direct cetățenii care plătesc indemnizațiile consilierilor județeni și solicită încetarea imediată a acestui dispreț față de contribuabilii județului Caraș-Severin.

În comunicat, Partidul Forța Dreptei anunță că intenționează să se adreseze organelor competente responsabile de respectarea prevederilor din Codului administrativ.

Partidul Forța Dreptei își manifestă indignarea cu privire la absențele repetate și nemotivate ale unor consilieri județeni, care au dus în ultima perioadă la imposibilitatea desfășurării mai multor ședințe ale Consiliului Județean Caraș-Severin, implicit la neadoptarea de hotărâri în interesul cetățenilor județului nostru. Fapt pentru care ne vom adresa organelor îndrituite să constate întrunirea condițiilor prevăzute de Codul administrativ la art. 204 alin. (2) lit. e). În caz contrar, Partidul Forța Dreptei își rezervă dreptul de a se adresa instanței de judecată competente să constate încetarea de drept a mandatelor consilierilor județeni care au absentat nemotivat de la 3 ședințe”, se arată în comunicatul de presă semnat de Hadrian Popescu, Președintele Partidului Forța Dreptei Caraș-Severin.

Legea Codului Administrativ specifică la Art. 204 – Încetarea mandatului de consilier local şi de consilier judeţean
(2) Calitatea de consilier local, respectiv cea de consilier judeţean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
e) lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfăşurării, în condiţiile legii, a şedinţelor ordinare şi/sau extraordinare;

Această prevedere legală susține argumentația Partidului Forța Dreptei Caraș-Severin din comunicatul de presă, în care solicită organelor competente să constate îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru a declara încetarea de drept a mandatelor consilierilor județeni absenți nemotivat de la ședințele Consiliului Județean Caraș-Severin.

Este important de menționat că, înainte de a se adresa instanței, Partidul Forța Dreptei filiala Caraș-Severin, a încercat să găsească soluții alternative pentru a asigura prezența și implicarea activă a consilierilor județeni în ședințele Consiliului Județean. Totuși, în fața repetatelor absențe nemotivate și a impactului negativ asupra cetățenilor, s-a ajuns la concluzia că acțiunea legală este necesară pentru a rezolva această problemă.

În acest context, Partidul Forța Dreptei Caraș-Severin își exprimă intenția de a acționa conform prevederilor legale și, în cazul în care organele competente nu vor interveni, de a se adresa instanței de judecată pentru a solicita constatarea legală a încetării mandatelor consilierilor absenți nemotivat.

Președintele Partidului Forța Dreptei Caraș-Severin, Hadrian Popescu, subliniază faptul că ”disprețul la adresa cetățenilor care plătesc indemnizațiile consilierilor trebuie să înceteze imediat. Partidul Forța Dreptei Caraș-Severin consideră că cetățenii merită reprezentanți responsabili și implicați, iar absențele nemotivate ale consilierilor județeni reprezintă o încălcare gravă a încrederii acordate de comunitate.”

Comunicatul Partidului Forța Dreptei Caraș-Severin reprezintă o chemare la acțiune pentru restabilirea funcționalității Consiliului Județean Caraș-Severin și asigurarea reprezentării corecte a cetățenilor, în interesul cărora acest for a fost înființat.