PNL propune măsuri de îmbunătățire a protecției copilului în România

Partidul Național Liberal, prin deputații Matei Dobrovie și Florica Cherecheș, a inițiat o propunere de modificare și completare a Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor, care urmărește facilitarea și urgentarea procedurilor de plasare a copilului instituționalizat într-o familie corespunzătoare, precum și soluționarea problemelor din practică.

„Sunt peste 50.000 de copii în sistemul de protecție în România. Aceștia rămân ani de zile blocați acolo, deși cel mai prielnic mediu de dezvoltare pentru ei este familia. Procedurile actuale sunt adesea prea lente, greoaie și birocratice. Prezenta propunere legislativă este rezultatul unui proces amplu, deschis, transparent, de consultare cu specialiști, servicii publice și organizații non-guvernamentale. Am introdus termene acolo unde legea era prea vagă, sancțiuni acolo unde acestea nu se respectă, precum și o ordine de instituire a plasamentului copilului, prioritară fiind persoana sau familia extinsă ori de plasament”, a declarat deputatul PNL Matei Dobrovie.

„Ceea ce urmărim acum este să se facă o monitorizare mai atentă a situației copilului, inclusiv după reintegrarea sa în familie, dacă aceasta a fost posibilă, iar interesul superior al copilului să fie realmente respectat, nu numai în teorie. Pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, e important ca acesta să crească într-o familie iubitoare, prioritară fiind cea naturală, iar dacă acest lucru nu este posibil, într-o familie de plasament sau adoptivă”, a precizat Florica Cherecheș.

Principalele modificări ale legii nr. 272/2004 vizează:

•        introducerea persoanei sau a familiei de plasament în definiția familiei substitutive datorită numărului mare de copii aflați la familii de plasament;

•        reducerea căutării gradului de rudenie până la gradul III inclusiv, la familia extinsă și la cea substitutivă;

•        implicarea furnizorilor privați acreditați de servicii sociale în procedurile privind măsurile de protecție a copilului, care să desfășoare servicii şi activităţi în domeniu;

•        stabilirea cu exactitate a unor termene de îndeplinire a procedurilor;

•        reevaluarea împrejurărilor care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială o dată la șase luni, nu la trei luni, cum este în prezent;

•        instituirea obligației serviciului public de asistenţă socială și a persoanelor cu competențe în domeniu de întocmire a rapoartelor lunare, iar după 6 luni, trimestriale, pentru o perioadă totală de 2 ani, după reintegrarea copilului în familia biologică;

•        deschiderea procedurii de adopție internă ca finalitate a planului individualizat de protecție în cazul în care reintegrarea copilului în familie nu este posibilă;

•        introducerea unei ordini de instituire a plasamentului copilului;

•        obligația părinților de a participa la un număr de minim 10 ședințe de consiliere în vederea dezvoltării de abilități parentale, pentru reintegrarea copilului în cele mai bune condiții în familia biologică;

•        introducerea de contravenții pentru nerespectarea unor termene nou instituite prin prezenta propunere legislativă;

•        să se țină cont de opinia copilului, în momentul stabilirii locuinței acestuia la unul dintre părinți, dacă aceștia nu se înțeleg.