Programul oficial orientativ al conducerii Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin

Instituţia Prefectului a verificat respectarea prevederilor legale privind protecția consumatorului

SĂPTĂMÂNA 24 – 28 APRILIE 2017

LUNI – VINERI

• Şedinţă internă de coordonare a activităţilor ce urmează a fi desfăşurate în săptămâna în curs
• Audienţe cetăţeni
• Întâlnire de lucru cu scopul dezvoltării și consolidării rețelelor de suport local în domeniul migrației – în cadrul proiectului ”Servicii de integrare pentru beneficiarii unei forme de protecție și pentru străinii cu ședere legală în România, în regiunea de Vest”
• Ședința Consiliului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
• Ședința Comisiei de Dialog Social
• Participare la instruirea anuală cu tema ”Probleme curente, incidente administrației publice locale” la care participă primari, secretari și contabili ai autorităților deliberative de pe raza județului
• Activităţi curente, conferite de lege Instituţiei Prefectului