Raport de activitate al Centrul “Sfânta Maria” Reșița

Raport de activitate al Centrul “Sfânta Maria” Reșița

Centrul “Sfânta Maria” Reşiţa este o unitate de tip rezidenţial, fără personalitate juridică, care funcţionează în structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, având sediul în municipiul Reşiţa,  Aleea Buziaş nr. 6A, tel/fax 0255/226726, e-mail: css_sfantamariaresita@yahoo.com.

Centrul ,,Sfânta Maria” Reşiţa are rolul de a asigura, la nivel local, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială a persoanelor adulte cu handicap prin creşterea şanselor recuperării şi integrării acestora în familie ori comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor asistate.

În anul 2016, Centrul ,,Sfânta Maria” Reşiţa  a avut ca obiectiv asigurarea condiţiilor unei vieţi individuale şi sociale normale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, asigurându-le acestora un climat familial pentru satisfacerea nevoilor personale.

Activitatea de găzduire şi îngrijire personală s-a desfăşurat, în condiţii normale, conform normelor legale în vigoare, asigurîndu-se  beneficiarilor condiţii bune de locuit, hrană, asistenţă medicală, consiliere psihologică, asistenţă socială etc.

Pe parcursul anului 2016 au fost  angajate 8 persoane pentru a completa locurile vacante de către angajaţii care şi-au încetat activitatea.

În decursul anului 2016 numărul de beneficiari a fost de 51 de persoane adulte cu dizabilităţi ( 17 beneficiari transferaţi de la Centrul ,,Bunavestire” Caransebeş, 2 beneficiari din familie şi un beneficiar de la asistent maternal profesionist).

Beneficiarii ocrotiţi la Centrul “Sfânta Maria” Reşiţa au participat la diferite acţiuni organizate : Ziua Poliţie Române care a fost sărbătorită în Parcul Tricolorului; Spectacol – scenete muzicale cu jocuri de cuvinte, poezie, film (limba franceză) la Casa de Cultură;  Ziua Jandarmeriei Române la sediul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi „General de Brigadă Vasile Zorzor” din Municipiul Reşiţa; Copilărie şi adolescenţă fără griji – Prevenirea şi Combaterea Faptelor Antisociale din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş – Severin; Ziua Mondială de Luptă Anti SIDA, Asociaţia Familiilor Anti-HIV „Inocenţă şi Speranţă“ din Reşiţa;  Maratonul „Run a mile for a smile – ”Aleargă o mila pentru un zambet”, Asociaţia Evolution Reşiţa- stadionul Mircea Chivu din Valea Domanului, Reşiţa; Competiţia Cupa prieteniei turneu de fotbal- tenis (tenis de picior); Turneul Minifotbal – Cupa Speranţa;  Campionatul de tenis organizat de Asociaţia de Binefacere Pro Vitam Reşiţa -Clubul Memory; Cupa de iarnă pe stadionul ” Mircea Chivu din Valea Domanului – DJST CS;  Pune sportul în mişcare – competiţii sportive organizate de Petrom şi alte competiţii sportive pe terenul de fotbal a bazei ” Munţi Sport ” Reşiţa sub supravegherea d-lui Tismănar Lucian. La finalul fiecărei competiţii au fost premiaţi cu diplome, medalii şi cupe potrivit performanţelor sportive.

Totodată au fost invitaţi să vizioneze spectacole cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Au fost organizate excursii Mănăstirea Vasiova Bocşa, Timişoara şi Băile Herculane.  Tabără de vară la Pensiunea Elis în localitatea Coronini oferită de Asociaţia Umanitară Tact, tabăra creştină la Centrul de Studii Biblice Surduc (judeţul Timiş) oferită de Asociaţia Blythswood Banat Jimbolia, tabăra creştină Văliug, Conferinţa creştină de vară oferită de Misiunea Creştină Kwasizabantu din localitatea Voiteg, jud. Timiş şi în localitatea Milcoveni din judeţul Caraş-Severin (15 beneficiari Caransebeş).

Trei tinerii au fost într-o mini vacanţă pe cont propriu la Bucureşti (meci Steaua –Dinamo).

Unii dintre beneficiari au participat în fiecare marţi din săptămână la Atelierul de creaţie din cadrul Asociaţiei Umanitare Tact.

Petrecerea timpului liber în centru se desfăşoară atât în curtea instituţiei cât şi în sala de club de la parterul clădirii dotată cu calculatoare, masă de tenis, biliard, masă de fotbal, jocuri, cărţi şi televizor.

Capela din incinta centrului este un loc de linişte şi reculegere unde se ţin slujbe religioase şi consiliere spirituală beneficiarilor.

Sărbătorile de Crăciun şi Paşte se sărbătoresc într-o atmosferă de familie cu mese tradiţionale. De asemenea, întreg centrul a fost împodobit cu ornamente specifice confecţionate de către beneficiari atât de sărbători cât şi ornamente specifice anotimpurilor sau diferitelor tradiţii: mărţişor, Dragobete etc.

Pe lângă sărbătorile religioase şi alte evenimente pe parcursul întregului an am sărbătorit zilele de naştere ale beneficiarilor.

Beneficiarii au fost încurajaţi şi sprijiniţi să menţină o relaţie strânsă cu familia şi cu  prietenii din comunitatea locală urmărind prin aceasta :

– formarea sentimentului de apartenenţă la grup social ;

– menţinerea relaţiei cu familia şi prietenii prin : corespondenţă, telefon, vizite în centru, vizite şi învoiri în familie sau comunitate;

În această perioadă Centrul “Sfânta Maria” Reşiţa a urmărit  îmbunătăţirea activităţii de asistenţă socială potrivit politicilor şi strategiilor naţionale, judeţene şi locale. Furnizarea  serviciilor sociale fiind centrată pe fiecare beneficiar, s-a urmărit diversificarea serviciilor oferite, astfel încât să corespundă nevoilor identificate.