Recepție finalizată a Sistemului integrat de management al deșeurilor din judeţ

În 4 ianuarie 2018, a fost încheiată activitatea de recepție la terminarea lucrărilor de construcții, aferente investiției „Fazarea proiectului sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”, din cadrul contractului (CL1) ”Proiectare şi execuţie de lucrări aferente proiectului – Sistem integrat de management al deșeurilor în judeţul Caraș-Severin – Construire centru de management integrat al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin”.
Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor a fost semnat de membrii comisiei de recepţie, numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Caraş-Severin, de proiectant, antreprenor şi de alţi invitaţi prezenţi la această activitate.

Antreprenor: S.C. Alpha Construct Sistem S.A. Bucureşti, lider asociere, S.C. Alpha Construct Sistem S.A. Bucureşti şi S.C. Ecoviable Ingenierie SRL Bucureşti.
Asistenţa tehnică a fost asigurată de : HILL INTERNATIONAL NV
Valoarea finală a lucrărilor executate este 71.143.249,05 lei fără TVA – conform Devizului general actualizat la terminarea lucrărilor.
Investiţia urmează a fi predată, zilele viitoare, către operator.

matei-lupu-flavius-nedelcea

 

Facebook Comments

Reclama ta aici