Ședință extraordinară a Consiliului Județene Caraș-Severin

Consiliu Județean va asfalta drumurile județene cu probleme dar și 12 localități rurale

Președintele Silviu Hurduzeu a dispus convocarea unei ședințe extraordinare pentru data de 18 mai 2017, ora 12.00, cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. AQUACARAŞ S.A. pe anul 2017.

2. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr.31/28.02.2017 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.39 /27.02.2014 privind modificarea Programului de transport public judeţean de persoane realizat prin curse regulate pentru traseele din judeţul Caraş-Severin,pentru perioada 01.01.2014—30.06.2019,modificată

3. Proiect de hotărâre pentru respingerea plângerii prealabile formulată de către directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, doamna Vasile Ana împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Caras-Severin nr.78 din 12.04.2017.