Se apropie ziua mondială a zonelor umede! Sărbătorită și în Caraș-Severin

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin organizează în fiecare an în 2 februarie evenimentul ecologic de interes european și internațional de mediu dedicat celebrării Zilei Mondiale a Zonelor Umede (Convenția Ramsar).

Evenimentul marchează semnarea pe 2 februarie 1971, în oraşul iranian Ramsar de pe coasta Mării Caspice a Convenţiei asupra zonelor umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, ratificată în România prin legea nr.5/1991. Prima celebrare a Zilei Mondiale a Zonelor Umede a avut loc în anul 1997. Acest tratat interguvernamental oferă cadrul pentru acțiunea națională și cooperarea internațională în vederea conservării și utilizării înțeleaptă a zonelor umede și a resurselor acestora.

Alegerea acestor zone, conform Convenţiei Ramsar, se bazează pe rolul internaţional din punct de vedere ecologic, botanic, zoologic, limnologic, hidrologic, ţinând seama de importanţa lor pentru păsările acvatice în toate anotimpurile. Desemnarea unei zone umede ca sit Ramsar este o recunoaştere a importanţei şi a gestionării adecvate a acelei zone pe plan mondial.

La nivel global, Convenția Ramsar, în cele 170 țări membre, are desemnate 2336 situri totalizând o suprafață de 251.749.767 ha.

Implicarea României în protecţia zonelor umede se reflectă prin desemnarea, până la această dată, a 19 sit-uri Ramsar, regăsite pe listele IUCN, totalizând 1.156.448 hectare (trei dintre acestea fiind situri Ramsar transfrontaliere).

În fiecare an, celebrarea acestui eveniment se realizează în contextul unei devize stabilite de către Secretariatul Ramsar, care punctează o caracteristică importantă a zonelor umede în raport cu activităţile antropice. Tema ediției din acest an este „Zonele umede și schimbările climatice”. A fost aleasă să inițieze acțiuni împotriva degradării zonelor umede.

Judeţul Caraş-Severin are o suprafaţă de  de 2159 hectare zone umede în interiorul Parcului Natural Porţile de Fier – Sit Ramsar din 2011. Aceste zone umede, respectiv Balta Nera, Zona Umedă Ostrov – Moldova Veche,  Zona Umedă Calinovăţ, Zona Umedă Divici – Pojejena, adăpostesc o diversitate de  specii de păsări şi habitate naturale de importanţă deosebită la nivel naţional, european si nu numai.

Cu acest prilej, Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin va organiza, în perioada 02.02.2019 – 02.03.2019, o serie de acţiuni de celebrare şi sensibilizare a publicului asupra valorilor şi beneficiilor aduse de zonele umede, a înţelegerii beneficiilor şi serviciilor furnizate de aceste ecosisteme, dar şi asupra vulnerabilităţii acestora la impactul activităţilor umane. Programul include şi activităţi de educaţie pentru mediu adresate elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ ale municipiului Reșița. Se vor distribui materiale informative despre zonele umede din judeţul Caraş-Severin şi beneficiile pe care le poate avea omul prin protecţia şi conservarea acestui tip de ecosistem.

Dorim să atragem atenţia publicului şi în special a tinerilor din judeţ asupra modului în care pot lua parte activ la celebrarea evenimentului ecologic, alăturându-se unui grup important la nivel mondial şi asumându-şi această deviză.