Search
Close this search box.

Tensiuni politice la Consiliul Județean, două proiecte cheie au rămas neaprobate

Tensiuni politice la Consiliul Județean, două proiecte cheie au rămas neaprobate

Consiliul Județean Caraș-Severin se confruntă cu o situație tensionată, după ce două proiecte de hotărâre nu au fost votate în cadrul ședinței ordinare din 8 februarie 2024. Aceste proiecte sunt de o importanță crucială pentru administrația locală și au legătură directă cu utilizarea excedentului bugetului local al județului și repartizarea sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit.

Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, Romeo Dunca, a subliniat gravitatea situației: “Ședința din 8 februarie 2024 nu și-a atins scopul, au fost omise la vot 2 proiecte importante, utilizarea excedentului bugetului local al județului, în lipsa căruia proiectele adiacente sunt viciate și proiectul privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean. Tensiunea legată de insistența grupului de consilieri județeni din opoziție a condus la situația, în premieră, de a se uita a fi supuse la vot exact aceste două proiecte. Chiar dacă culpa principală va fi pusă pe seama inițiatorului, să nu uităm că la momentul votului în sală, în afara de mine, erau doar consilierii județeni ai grupului PSD. Adica 18 contra unul. Unul mai priceput decât altul.”

Pentru a remedia această situație, Consiliul Județean Caraș-Severin va organiza o ședință extraordinară pe 19 februarie 2024. Pe ordinea de zi vor fi incluse proiectele de hotărâre referitoare la utilizarea excedentului bugetului local al județului și bugetul propriu al județului pentru anul 2024, precum și toate sursele acestora.

De asemenea, în ceea ce privește proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit, Consiliul Județean Caraș-Severin va iniția procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale pentru a asigura o alocare corectă a resurselor financiare de la bugetul de stat către bugetele locale.

Aceste decizii vor avea un impact semnificativ asupra dezvoltării locale și vor necesita o abordare atentă și responsabilă din partea consilierilor județeni.