Violența cibernetică, formă a violenței domestice

Violența cibernetică, formă a violenței domestice

În data de 6 iulie a.c., a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 106/2020 (în vigoare din 09 iulie) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, lege care introduce conceptul de “violenţă cibernetică” în sfera “violenţei domestice” şi defineşte fenomenul prin enumerarea faptelor care pot intra sub incidenţa acestuia.

Conform noilor prevederi, definiţia legală a violenţei cibernetice include:

  • faptele de hărţuire online;
  • mesajele online instigatoare la ură pe bază de gen;
  • faptele de urmărire online;
  • ameninţările online;
  • publicarea non-consensuală de informaţii şi conţinut grafic intim;
  • accesul ilegal de interceptare a comunicaţiilor şi datelor private.

Faptele de mai sus nu reprezintă o enumerare cu caracter limitativ, având în vedere că legea include în sfera violenţei cibernetice şi “orice altă formă de utilizare abuzivă a Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor prin intermediul calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente sau altor dispozitive similare care folosesc telecomunicaţiile sau se pot conecta la internet şi pot transmite şi utiliza platformele sociale sau de e-mail, cu scopul de a face de ruşine, umili, speria, ameninţa, reduce la tăcere victima.”

În contextul noilor modificări legislative, violenţa domestică înseamnă orice inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu victima.