Search
Close this search box.

A fost adoptată Legea privind Organizarea şi funcţionarea consorţiilor administrative, o măsură mult așteptată de primari

A fost adoptată Legea privind Organizarea şi funcţionarea consorţiilor administrative, o măsură mult așteptată de primari

Recent, în cadrul Senatului României, a fost adoptată legea care prevede Organizarea și funcționarea consorțiilor administrative.

Cupșa Ioan, senator PNL: „Pentru funcționarea eficientă a serviciilor publice din UAT-uri, pentru mai-binele fiecărui cetățean, s-a creat un nou mecanism de asociere între unităţile administrativ-teritoriale, prin care se constituie consorţiile administrative, fără personalitate juridică.”

Liberalul a precizat faptul că: „Prin acordul de asociere într-un consorţiu administrativ, unităţile administrativ- teritoriale care nu dispun de capacitate administrativă la nivel de personal specializat sau volumul de activitate de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale determină un grad de încărcare al personalului acestora de peste 100%, primesc sprijinul de la UAT-urile asociate.

Astfel, consorţiile administrative devin un mijloc de îmbunătăţire a eficienţei serviciilor publice şi a eficacităţii implementării investiţiilor.”

Astfel, senatorul liberal a semnalat câteva beneficii ale acestei legi:

  • „Se dezvolta un instrument care va încuraja autorităţile administraţiei publice locale (comune, oraşe mici şi mijlocii), ca, în mod voluntar, să se asocieze pentru a eficientiza utilizarea resurselor umane și a resurselor materiale pentru atingerea intereselor colectivităţilor locale;
  • Legea răspunde și nevoii de intervenție în cazul existenței unor situaţii de blocaj de la nivelul unor unităţi administrative-teritoriale, generate de dizolvarea consiliilor locale, asigurând funcţionalitatea autorităţilor administraţiei publice locale, prin preluarea, cu caracter temporar, până la organizarea alegerilor pentru constituirea noilor consilii locale, de către primar a activităţilor necesare pentru rezolvarea treburilor publice din comunităţile afectate.”