Care este prețul pe care îl plătim la energie electrică și gaze naturale ?!

energie electica

61.82 % / 71.92 % pondere pentru furnizare la clienții casnici a energiei electrice și a gazelor naturale.

Prețul energiei electrice și al gazelor naturale îl plătește fiecare dintre noi atât acasă cât și în ponderea produselor și serviciilor achiziționate.

Pentru energie electrică :

Energie electricăClienți casniciClienți noncasnici
PonderePondere
Prețul de vânzare la client final, fără taxe, din care :100%100%
Prețul mediu de furnizare (inclusiv Tg) fără tarife (include costurile cu achiziția energiei electrice, costurile furnizorului și marja de profit a furnizorului )61.82%73.10%
Serviciul de transport Tl + serviciul de sistem5.46%8.22%
Serviciul de distribuție32.71%18.68%

Pentru gaze naturale :

Gaze naturaleClienți casniciClienți noncasnici
PonderePondere
Prețul de vânzare la client final, fără taxe, din care :100%100%
Prețul mediu de furnizare,  fără tarife (include costurile cu achiziția gazelor naturale, costurile furnizorului și marja de profit a furnizorului )71.92%84.85%
Tariful mediul de transport4.25%5.15%
Tariful mediu de distribuție23.83%10.00%

Statele membre sunt obligate să asigure punerea în aplicare a contorizării inteligente în temeiul legislației UE privind piața energiei în cel de-al treilea pachet energetic.

Statele membre s-au angajat să lanseze aproape 200 de milioane de controare inteligente pentru electricitate și 45 de milioane pentru gaze până în 2020, cu o investiție potențială totală de 45 de miliarde EUR.

Până în 2020, era de așteptat ca aproape 72% dintre consumatorii europeni să aibă un contor inteligent pentru electricitate, în timp ce 40% vor avea unul pentru gaz.

Doar 12 % din consumatorii casnici (8.735.575) au montat un contor intelligent pana la sfarsitului anului 2019 conform raportului ANRE.

Pana ajungem la cei 72% ce fac consumatorii ? finanțeaza companiile de energie electrică care încarcă facturile cu consumuri estimate fără a ține cont de consumurile anuale medii ?

Consumatorii sunt obligați să plăteasacă facturile emise de către furnizorii de energie electrică în care de cele mai multe ori sunt inserate consumuri estimate, mult peste consumul real ca și istoric al unui consumator. Până la regularizare, banii consumatorilor sunt utilizați fără drept de aceste companii furnizoare de energie electrică.

 

Drepturile consumatorilor de energie

 • Dreptul de acces la rețelele de energie electrică și gaze naturale;
 • Dreptul de a-și alege furnizorul de energie electrică și gaze naturale fără plata vreunei taxe pentru schimbarea acestuia;
 • Dreptul de a fi informat în legătură cu condițiile generale de contractare, prețurile și tarifele aplicabile, întreruperile programate în furnizarea gazelor naturale etc;
 • Dreptul de a solicita furnizorului modificarea și completarea contractului de furnizare și a anexelor acestuia, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
 • Dreptul de a solicita furnizorului să ia măsuri pentru remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor survenite în rețelele de energie electrică și gaze naturale;
 • Dreptul de a beneficia de serviciul universal;
 • Dreptul de a primi informații despre utilizarea mai eficientă a energiei;
 • Dreptul de a adresa o plângere furnizorului referitor la activitățile prestate de acesta;
 • Dreptul de a vă adresa ANRE dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul furnizorul

Consumatorii care au încheiat un contract de furnizare a energiei electrice și/sau gaze naturale, oare au citit contractul? Înteles ? Primim facturi, dar le întelegem ? Știm ce citim, și de ce plătim cât plătim ? Ne cunoaștem obligațiile și drepturile de consumatori de energie electrică? Știm că există pe piață mai multe companii diferite de la care putem cumpară energie electrică ? Că există concurență ? Exact ca și la telefonia mobilă și fixă !

În 1990 era un singur furnizor de telefonie, astăzi este o concurență acerbă, multe compani care ne oferă astfel de servicii și la fel este și în domeniul energiei electrice. Anul 2016 este primul an în care pe piața de publicitate au apărut anunțuri, clipuri video, la tv, radio, panotaj, ofertele companiilor de energie electrică.

Deci, nu uita:

 1. poți să ți schimbi compania cu care ai contract!
 2. citește contractul!
 3. ai grijă ce cumperi și la ce preț!
 4. ai drepturi!
 5. ai și obligații!
 6. fii informat!“, transmite Sorin Mierlea, Președintele,  Asociației Naționale de Protecție a Consumatorilor.

*Conform datelor furnizate de ANRE in baza adresei numarul 92162/18.08.2021, ca urmare a monitorizarii pietei de energie electrica si gaze natural in luna mai 2021.