O nouă centrală hidroelectrică va fi aplasată în județul Caraș-Severin

TMK Hydroenergy Power amplasează o nouă centrală în județul Caraș Severin, cu sprijinul granturilor acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”

Compania TMK Hydroenergy Power, parte a Grupului CEZ în România investește în perioada 2020 – 2022 aproape 700.000 EURO pentru amplasarea unei noi centrale hidroelectrice Breazova 2, pe golirea de fund a barajului Văliug. Pentru acest lucru, a accesat și a primit finanțare nerambursabilă de aproximativ 44,7% (300.000 Euro) din valoarea totală a investiției. Acest proiect reprezintă un sprijin pentru România, în atingerea obiectivelor europene în materie de energie și climă.

Scopul investiţiei este producerea energiei electrice verzi (nepoluante) prin folosirea potenţialului hidroenergetic al râului Bârzava cu consecinţe benefice asupra mediului, atingând următoarele rezultate:
– gestionarea responsabilă a resurselor energetice fosile prin valorificarea resurselor regenerabile viabile pentru generarea electricităţii;
– reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în scopul scăderii încălzirii globale prin utilizarea energiei regenerabile.

Barajul cu lacul de acumulare Văliug, construit pe cursul râului Bârzava este un lac de acumulare cu un volum nominal de 1 milion m³ de apă și care este tranzitat anual aproximativ 35 – 50 milioane m³, în funcție de condițiile climatice anuale.

În urma analizelor interne realizate de specialiștii companiei, a fost identificat potențialul oferit de acest volum de apă tranzitat, care poate fi utilizat pentru producerea de energie electrică “verde” prin amplasarea la baza barajului Văliug a unei microhidrocentrale cu putere instalată de 367 kW.

Estimările specialiștilor susțin că noua centrală hidroenergetică va asigura producția de energie electrică de aproximativ 2 500 MWh anual. Având în vedere și obiectivele stabilite de Uniunea Europeană în materie de energie și climă pentru 2020, 2030 și 2050, putem spune că aceste investiții reprezintă un sprijin important, pe termen lung pentru România.

Obiective UE pentru 2020
– reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20% față de nivelurile din 1990;
– 20% din energie din surse regenerabile;
– creșterea cu 20% a eficienței energetice.

Obiective UE pentru 2030
– reducerea cu 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră;
– cel puțin 27% din energia UE va fi obținută din surse regenerabile;
– sporirea eficienței energetice cu 27-30%;
– atingerea unui nivel de interconectare electrică de 15% (mai exact, 15% din energia;
electrică produsă într-o țară din UE va putea fi transportată către alte state membre).

Obiectivul UE pentru 2050
– reducerea cu 80-95% a emisiilor de gaze cu efect de seră, comparativ cu nivelurile din 1990.

Obiectivele investiției:
a) Reducerea anuală estimată a emisiilor de CO2 (măsurate în tone CO2eq./an): 770 tone CO2 echivalent / an;
b) Numărul estimat de locuri de muncă create: 1 nou loc de muncă;
c) Energia produsă din surse hidroenergetice (în MWh / an): 2.453 MWh / an.
d) Număr de instalații noi sau recondiționate pentru producerea energiei hidroenergetice: 1 instalație nouă;
e) Capacitatea instalată pentru producerea energiei hidroenergetice (în MW): 0,367 MW.

TMK Hydroenergy Power, producătorul de energie verde continuă investițiile în sistemul hidroenergetic din Caraș Severin, cu scopul de a contribui la bunăstarea comunității locale în care își desfășoară activitatea, dar și pentru a sprijini România să-și atingă țintele privind cota de energie verde.

În decembrie 2010, Grupul CEZ în România a achiziționat 100% pachetul de acțiuni al companiei care deținea sistemul hidroenergetic de lângă Reșița, format din 4 microhidrocentrale (Grebla, Crăinicel 1, Crăinicel 2 și Breazova) și amenajările hidro aferente de la Timiș Trei Ape, Gozna, Văliug și Secu, având o capacitate totală instalată de aproximativ 22 MW după procesul de retehnologizare și o productie de circa 70GWh/an.

Facebook Comments

Adauga comentariu

Click aici pentru a posta un comentariu

I accept the Terms and Conditions and the Privacy Policy

Reclama ta aici