Povești de succes cu fonduri europene: Proiecte care au schimbat viața românilor, premiate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Povești de succes cu fonduri europene: Proiecte care au schimbat viața românilor, premiate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
 • În cadrul evenimentului au fost premiate proiecte de infrastructura de transport, gaze, apă și apă uzată, infrastructura de sănătate, digitalizare, modernizarea serviciilor publice, conservarea patrimoniului cultural, combaterea sărăciei și măsuri integrate destinate categoriilor vulnerabile.
 • Valoarea totală a proiectelor premiate ieri este de 1,4 miliarde de euro.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor europene a premiat ieri, 14 proiecte de succes finanțate prin programele operaționale aferente perioadei de programare 2014 – 2020 în cadrul Galei ”România modernizată cu fonduri europene”. La eveniment au participat ministrul Marcel Boloș, secretarul de stat Andreea Anamaria Naggar, reprezentanți ai Autorităților de Management ale programelor operaționale și reprezentanți ai organizațiilor și instituțiilor beneficiare ale finanțărilor.

”Premiem astăzi lista de onoare a proiectelor finanțate prin programele operaționale, pe care le considerăm reprezentative pentru a ilustra potențialul de dezvoltare pe care fondurile europene îl aduc României. În acest moment, avem peste 23.000 de proiecte în derulare, diversificate din punctul de vedere al conținutului, cu un impact major pentru țară: atât investiții în infrastructură așteptate de toți românii, cât și proiecte sociale care vin în sprijinul categoriilor vulnerabile. De altfel, chiar în această perioadă pregătim încă o măsură de sprijin așteptată de milioane de români: mecanismul de compensare a prețului la energie. Pentru perioada 2021–2027 dispunem de un buget de 43 de miliarde de euro prin Politica de coeziune, iar obiectivul nostru este să avem deja apelurile pregătite încă de la debutul perioadei. De asemenea, vom continua simplificarea și debirocratizarea accesului la banii europeni, tocmai pentru a multiplica proiectele de succes precum cele pe care le premiem astăzi”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

Proiectele premiate în cadrul Galei, în valoare totală de peste 1,4 miliarde de euro, au fost selectate de Autoritățile de Management și vizează domenii esențiale pentru dezvoltarea României precum infrastructura de transport, gaze, apă și apă uzată, infrastructura de sănătate, digitalizare, modernizarea serviciilor publice, conservarea patrimoniului cultural, combaterea sărăciei și măsuri integrate destinate categoriilor vulnerabile.

„Avem ocazia să premiem, în cursul evenimentului de astăzi, proiecte care au adus valoare în viața oamenilor și a comunităților și vreau să îi felicit pe beneficiarii acestor finanțări pentru modul în care au știut să folosească oportunitățile oferite de banii europeni pentru a crea povești de succes. Ne-am propus să oferim beneficiarilor predictibilitate în ceea ce privește apelurile de proiecte și să îi sprijinim în continuare prin echipele autorităților de management pentru a dezvolta proiecte valoroase”, a declarat secretarul de stat Andreea Anamaria Naggar.

Premiile de ieri au fost acordate pentru:

Proiecte în domeniul infrastructurii

 • Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galați, în perioada 2014 – 2020, proiect în valoare totală de 889.975.308,58 lei finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare, prin care sunt finanțate investiții în reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în 22 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Galati.
 • Drum Expres Craiova – Pitești, proiect în valoare totală de 933.925.482,39 lei, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare, care va asigura interconectarea regiunii de sud-vest a țării cu rețeaua TEN‑T centrală prin asigurarea legăturii la Axa Prioritara 7 – Coridorul Rin – Dunăre, reprezentată de autostrada Nădlac – Sibiu – Pitești – Constanța, cât și prin conexiunea la autostrada Sudului București – Alexandria – Craiova, parte a TEN‑T centrale pe teritoriul României.
 • Dezvoltări ale Sistemului național de transport al gazelor naturale în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătăţirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum şi a asigurării capacităţilor de transport spre Republica Moldova, proiect în valoare totală de 659.379.116,85 lei finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare, prin realizarea unor investiții în 31 localități din județele Bacău, Neamț și Iași menite să asigure un flux constant de gaze spre consumatorii din zona de Nord-Est a României, creându-se astfel posibilitatea livrării unor cantități de gaze suplimentare celor actuale, care pot contribui la dezvoltarea zonei din punct de vedere economic și social.
 • Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID – 19 prin dotarea cu aparatură medicală a Spitalului orășenesc Mioveni, proiect în valoare totală de 23.798.474,57 lei finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare prin investiții în dotarea laboratorului de radiologie, imagistică medicală și de analize medicale, dar și a CPU pentru afecțiuni complexe cu abordare pluridisciplinară.

Proiecte destinate categoriilor vulnerabile

 • Integrarea – soluție a modernizării comunității (Drumul spre normalitate continuă la Finteușu Mic), proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, în valoare de totală de 24.304.193,98 lei derulat de Asociația Profesională Neguvernamentală de Asistență Socială ASSOC și dedicat incluziunii sociale, creșterii capacității de ocupare și reducerii riscului de sărăcie a grupului țintă format din 552 de persoane din comunitatea Finteușu Mic (județul Maramureș).
 • Reducerea sărăciei prin activități integrate în comunitățile marginalizate (comuna Hilișeu- Horia, județul Botoșani), proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, în valoare totală de 16.736.640,96 lei din care au fost finanțate măsuri integrate de ocupare, locuire, educație, formare profesională și asistență socială pentru facilitarea incluziunii sociale a membrilor comunităților marginalizate (non-roma) și combaterea sărăciei în rândul acestora.
 • Schimbă-ți viitorul! Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Câmpulung (județul Argeș), proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, în valoare totală de 18.867.983,53 lei, prin care au fost implementate măsuri integrate în domeniul educației, ocupării, serviciilor sociale/medicale/medico-sociale, al îmbunătățirii condițiilor de locuit și în domeniul acordării de asistență juridică pentru reglementări de acte pentru cele 565 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată (non roma) din zona municipiului Câmpulung.
 • Start-up, Stand-up!, proiect în valoare totală de 8,779,734.68 lei finanțat prin Programul Operațional Capital Uman are drept obiectiv încurajarea antreprenoriatului în zona urbană și a ocupării pe cont propriu în Regiunea de Vest prin informarea a min. 3000 de persoane în zonele urbane din regiunea Vest cu privire la oportunitățile existente în domeniul antreprenoriatului, dezvoltarea unui program formare antreprenorială pentru min. 300 de persoane care intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban și susținerea a min. 36 de inițiative antreprenoriale nonagricole.

Proiecte pentru dezvoltarea serviciilor publice

 • Sistem informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă, proiect în valoare totală de 155.964.263,64 lei finanțat prin Programul Operațional Competitivitate care are drept obiectiv Informatizarea sistemului de depunere a cererilor pentru înregistrarea și eliberarea efectivă a documentelor de stare civilă, precum și implementarea suportului necesar dezvoltării și accesării serviciilor electronice ce au la bază informații primare de stare civilă.
 • Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală, proiect în valoare totală de 31.794.963,25 lei, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, ce presupune implementarea unui sistem eficient și performant pentru creșterea calității serviciilor furnizate, îmbunătățirea accesului la justiție, sporirea transparenței, eticii și integrității la nivelul sistemului judiciar.

Proiecte în cercetare – dezvoltare

 • Sisteme de Simulare a Realității Virtuale şi Testare componente fizice în Mediu Simulat Virtual – instrument de înaltă tehnologie utilizat în dezvoltarea noilor modele de vehicule – (SSRV-TMSV), proiect în valoare totală de 19 467 424,71 lei finanțat prin Programul Operațional Competitivitate care presupune modernizarea departamentelor de cercetare-dezvoltare existente ale companiei Renault Technologie Roumanie și dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare în scopul obținerii de produse inovative în sectorul de automobile, cu valoare adăugată mare, competitive atât pe piața națională cât și cea internațională.

Proiecte pentru valorificarea patrimoniului cultural

 • E‑Cultura: Biblioteca Digitală a României, proiect finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, în valoare totală de 53.242.265,32 lei care are drept obiectiv digitalizarea patrimoniului cultural al României, făcând posibilă astfel conservarea operelor culturale naționale, asigurând accesul la registrele digitale cu elemente de patrimoniu, contribuind la sporirea gradului de informare al cetățenilor cu privire la moștenirea culturală românească și sprijinind valorificarea comercială a acestuia.
 • Restaurarea Casei Darvas – La Roche din Oradea în vederea valorificării patrimoniului cultural secession, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, în valoare totală de 9,215,115.03 lei prin care se urmărește restaurarea unui monument istoric de importanţă locală, valorificarea patrimoniului cultural în stil Secession și a identității culturale pentru impulsionarea dezvoltării turistice a municipiului Oradea.

Asistență tehnică în procesul de pregătire a proiectelor

 • Asistență pentru AM POIM în procesul de pregătire a proiectelor pentru asigurarea respectării prevederilor directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatice și a directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice, proiect finanțat prin Programul Operațional Asistență Tehnică, în valoare totală de 1.486.886,04 lei presupune sprijinirea Autorității de Management a Programului Operațional Infrastructură Mare și a beneficiarilor în ceea ce privește evaluarea impactului potențial al proiectelor asupra siturilor NATURA 2000 cu accent asupra obiectivelor de conservare generale si specifice.