Prima acțiune de informare și verificare a platformelor de colectare a deșeurilor din municipiul Reșița

Prima acțiune de informare și verificare a platformelor de colectare a deșeurilor din municipiul Reșița

Serviciul de Gospodărie Urbană și Mediu, împreună cu Poliția Locală Reșița a desfășurat prima acțiune de informare și verificare a platformelor de colectare a deșeurilor municipale în perioada 02-06 noiembrie.

Astfel, în prima etapă, 13 spații de colectare din diferite zone ale municipiului Reșița au fost supravegheate zilnic, fiind depistate 22 de persoane care au încălcat Regulamentul de Colectare al Deșeurilor aprobat prin HCL 60 din 2020. Împotriva a 13 dintre acestea au fost luate măsuri de sancționare, aplicându-se amenzi în valoare totală de 5700 lei.

Conform normelor în vigoare, Municipiul Reșița are obligația de a reduce cantitățile de deșeuri menajere, prin creșterea gradului de colectare selectivă până la un minimum de 50%/ an. Din cauza nerealizării acestui procent, în anul 2020 Municipalitatea a plătit, din bugetul local, penalități în cuantum de 349.395 lei (conform raportărilor din anul 2019).

Prin aceste acțiuni urmărim informarea cetățenilor referitor la obligațiile ce le revin privind colectarea selectivă a deșeurilor. Cu această ocazie au fost împărțite pliante ce conțin informații privind folosirea corectă a recipientelor distinct inscripționate și amplasate în spațiile special amenajate. Totodată a fost verificat și modul în care operatorul de salubritate își îndeplinește obligațiile ce-i revin și s-au luat decizii pentru îmbunătățirea activității de colectare a deșeurilor, acolo unde a fost cazul. Acțiunile de verificare și informare vor continua până la sfârșitul acestui an„, se arată într-un comunicat al celor de la Primăria Reșița.

Related Posts