Primăria Reșița deschide ușa pentru proiectele de tineret și sport în 2024

Primăria Reșița deschide ușa pentru proiectele de tineret și sport în 2024

Primăria Municipiului Reșița anunță lansarea sesiunii publice de selecție a ofertelor pentru proiectele destinate tineretului și sportului pentru anul 2024. Aceasta inițiativă vine în conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, Legea tinerilor nr. 350/2006 și Ordinul nr. 664 din 6 septembrie 2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive.

Cine poate aplica?

Pentru a participa la această selecție, sunt eligibile următoarele categorii:

  • Proiecte pentru tineret: ONG-uri, asociații și alte persoane juridice de drept privat și fără scop patrimonial.
  • Proiecte sportive: Cluburi sportive de drept privat și asociații pe ramură de sport județene constituite conform legii.
  • Grupuri de inițiativă: conform legii aplicabile.

Fondurile disponibile

Bugetul total alocat pentru această sesiune este de 100.000 lei, împărțit astfel:

  • 20.000 lei pentru proiectele destinate tineretului, sub tematica „Reșița – Oraș care învață”.
  • 80.000 lei pentru proiectele sportive, împărțiți egal între Programul „Promovarea Sportului de performanță” și Programul „Sportul pentru toți”.

Condiții de eligibilitate și termene limită

Proiectele trebuie depuse până la data de 1 iulie 2024, ora 16:00, la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reșița sau online la adresa de email: centru@primariaresita.ro.

Pentru a participa la selecția de oferte sportive, solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții, printre care: recunoașterea ca structură sportivă conform legii, afilierea la federația sportivă națională, lipsa obligațiilor de plată restante către stat sau autoritatea locală și altele. Detaliile complete pot fi accesate pe site-ul Primăriei Reșița.

În cazul proiectelor pentru tineret, solicitanții trebuie să fie persoane juridice de drept privat și fără scop patrimonial, să nu aibă datorii la bugetul de stat sau local, să demonstreze existența surselor de finanțare proprii sau atrase și să îndeplinească alte criterii detaliate în regulamentul de finanțare.

Procesul de selecție

Evaluarea propunerilor va fi realizată de Comisiile de selecție și evaluare numite prin Hotărâre de Consiliu Local în perioada 8-15 iulie 2024. Solicitanții au dreptul de a depune contestații în termen de trei zile lucrătoare de la notificarea rezultatelor.

Contact și informații suplimentare

Pentru informații suplimentare, solicitanții pot contacta Primăria Municipiului Reșița la numărul de telefon 0355 429 868 sau pe email la educatie@primariaresita.ro. Documentația completă și regulamentul de finanțare sunt disponibile pe site-ul Primăriei.

Această inițiativă reprezintă o oportunitate semnificativă pentru dezvoltarea comunității prin sprijinirea proiectelor inovatoare și a activităților sportive, contribuind astfel la îmbunătățirea calității vieții tinerilor și la promovarea sportului de performanță în Reșița.