România adoptă facturarea electronică obligatorie pentru toate tranzacțiile între firme

sursa: transart.ro

România va introduce începând cu data de 1 ianuarie 2024, un sistem de facturare electronică obligatorie pentru toate tranzacțiile efectuate între persoanele impozabile stabilite pe teritoriul țării. Decizia de punere în aplicare a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fiind autorizată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/1553 a Consiliului din 25 iulie 2023.

Această măsură specială de derogare, care va fi aplicabilă până la 31 decembrie 2026, reprezintă o schimbare majoră în ceea ce privește colectarea și monitorizarea taxei pe valoarea adăugată (TVA). Obiectivul principal al acestei inițiative este creșterea transparenței în tranzacțiile comerciale, facilitarea procesului de verificare și audit, precum și combaterea evaziunii fiscale și a fraudei TVA.

Decizia de introducere a facturării electronice obligatorii a fost salutată de către ministrul Marcel Boloș, care a subliniat importanța acestei măsuri în eforturile de protejare a bugetului public și de asigurare a unei concurențe echitabile între contribuabili. El a subliniat că prin utilizarea facturării electronice, fiecare tranzacție va fi înregistrată în mod unic, eliminând posibilitatea utilizării facturilor false sau duplicat, iar procesul de verificare și audit va deveni mai precis și mai eficient.

Printre beneficiile aduse de sistemul de facturare electronică RO e-Factura, se numără și o imagine de ansamblu în timp real asupra execuției bugetare, contribuția semnificativă la reducerea fraudei TVA la nivel național și în cadrul Uniunii Europene, interconectarea cu celelalte sisteme ale statelor membre ale UE și posibilitatea participării în procesul de achiziții publice a oricărei entități din orice stat membru al UE.

Totodată, noul sistem va oferi date în timp real, ceea ce va eficientiza procesul de colectare și va asigura necesitatea de investiții ale statului român. Prin eliminarea vulnerabilităților vechiului sistem de facturare pe suport hârtie, se va ajunge la un nivel sporit de predictibilitate și transparență în cheltuirea banilor de către instituțiile publice.

Pentru a se asigura o implementare corespunzătoare a noii măsuri, urmează să fie stabilite categoriile de operatori economici care vor avea obligația de a emite facturi electronice în relația business-to-business (B2B) și data de la care această obligație va intra în vigoare.

În ansamblu, implementarea facturării electronice obligatorii reprezintă un pas important în modernizarea sistemului fiscal al României și în consolidarea luptei împotriva evaziunii fiscale, oferind astfel un cadru natural de dezvoltare al mediului de afaceri și o protecție mai eficientă a bugetului public.

sursa foto: transart.ro