Antreprenorii români se opun majoritar creșterii salariului minim: Un sondaj CNIPMMR arată că măsura ar putea avea consecințe economice negative

bani, lei romanesti

Consiliul Național al IMM-urilor din România a realizat un sondaj în perioada 24-25 iulie 2023, pentru a afla opinia antreprenorilor cu privire la creșterea salariului minim brut garantat în plată. Sondajul a avut un număr semnificativ de participanți, 887 de antreprenori, și a scos la iveală concluzii relevante cu privire la poziția și opțiunile mediului de afaceri în contextul economic actual.

Majoritatea respondenților au fost microîntreprinderi (54,30%), urmate de întreprinderi mici (31,5%), întreprinderi mijlocii (13,1%) și o mică parte (1,10%) reprezentând întreprinderi mari. În ceea ce privește domeniul de activitate al respondenților, 64,7% au fost din sectorul serviciilor, 18% din sectorul comerțului, iar restul de 17,3% reprezintă firme din sectorul producției.

O concluzie importantă a sondajului a fost că 86,9% dintre antreprenori nu au posibilitatea de a crește salariul minim al angajaților în perioada următoare. Principalele motive invocate pentru această situație au fost costurile ridicate cu resursa umană (61%), vânzările limitate care nu permit creșteri salariale (55,80%) și existența de contracte în curs cu prețuri impuse (30%). De asemenea, lipsa unor fonduri europene care să asigure creșterea competitivității (22,70%) și lipsa investițiilor publice care limitează contractele pentru IMM-uri (16,20%) au fost considerate factori relevanți în decizia de a nu crește salariul minim.

Cei care au menționat că au posibilitatea de a crește salariul minim au reprezentat o mică parte, doar 13,2%. Dintre aceștia, cea mai mare parte (80,8%) au afirmat că nu pot crește salariul minim, iar cei care au indicat posibilități de creștere au menționat sume modeste, cum ar fi 200 lei (10,3%) sau 300 lei (6,9%). Doar 2% dintre antreprenori au indicat că ar avea posibilitatea de a crește salariul minim cu 750 lei.

Cu toate acestea, în cazul unei impuneri de către Guvern a creșterii salariului minim, majoritatea antreprenorilor (93,2%) au menționat că aceasta ar putea fi aplicată de la 1 ianuarie 2024, în timp ce doar 6,8% au indicat posibilitatea unei aplicări de la 1 septembrie 2023.

Antreprenorii au indicat și măsurile pe care le-ar lua în cazul impunerii de către Guvern a creșterii salariului minim. Creșterea prețurilor produselor și serviciilor (66,60%) și diminuarea personalului (53,60%) au fost cele mai menționate. De asemenea, un procent semnificativ au indicat că ar diminua activitatea firmei (24,90%) sau chiar ar închide firma (10,20%).

Pentru a face față creșterii salariului minim, antreprenorii au exprimat nevoia de măsuri de sprijin din partea guvernului. Deducerile suplimentare (64,50%) și zero taxe pe forța de muncă pentru suplimentarea realizată (55,30%) au fost cele mai solicitate măsuri. Într-o măsură mai mică, au fost menționate și impozitarea progresivă a venitului din salarii (21,80%).

În final, sondajul a scos la iveală că majoritatea antreprenorilor (35,8%) anticipează o diminuare a numărului de angajați între 10% și 50% în urma creșterii salariului minim. 34,8% estimează că vor diminua numărul de angajați până în 10%, iar 19,1% afirmă că nu vor diminua personalul deloc. Într-o proporție mai mică, 10,2% au indicat că vor diminua peste 50% din personal.

În concluzie, sondajul realizat de Consiliul Național al IMM-urilor din România a oferit o perspectivă clară asupra opiniei antreprenorilor cu privire la creșterea salariului minim. Majoritatea nu au posibilitatea de a crește salariul minim, iar în cazul unei impuneri a creșterii, se așteaptă o serie de măsuri de ajustare din partea firmelor, inclusiv creșterea prețurilor, diminuarea personalului sau chiar închiderea unor afaceri. Pentru a face față unei astfel de situații, antreprenorii solicită sprijin din partea guvernului, în special prin deduceri suplimentare și facilități fiscale. Rămâne de văzut cum va aborda Guvernul României aceste aspecte și care vor fi consecințele asupra mediului de afaceri și economiei în ansamblu.