Sesiunea de selecție pentru finanțarea acțiunilor culturale în Reșița: Granturi R.E.S.I.T.A

Sesiunea de selecție pentru finanțarea acțiunilor culturale în Reșița: Granturi R.E.S.I.T.A

Primăria Municipiului Reșița a emis un anunț important referitor la sesiunea de selecție pentru finanțarea unor acțiuni culturale în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 51/1998. Această inițiativă este menită să sprijine programele, proiectele și acțiunile culturale care contribuie la dezvoltarea și inovarea sectorului cultural, precum și la implicarea comunității în viața culturală a orașului. Granturile R.E.Ș.I.Ț.A reprezintă o oportunitate valoroasă pentru operatorii culturali să obțină finanțare nerambursabilă pentru proiectele lor.

Obiectivele Programului cultural pentru anul 2023

Principalele obiective ale Programului cultural pentru anul 2023, susținute de granturile R.E.Ș.I.Ț.A, vizează crearea unui mediu cultural activ și implicat, în care cetățenii orașului Reșița să participe în mod activ în spațiile publice și să contribuie la regenerarea urbană prin cultură. De asemenea, se urmărește dezvoltarea, inovarea și reziliența sectorului cultural. Programul încurajează abordările interdisciplinare și colaborative, adresându-se tuturor domeniilor culturale.

Direcțiile temei Programului cultural

Tema Programului cultural „Granturi R.E.Ș.I.Ț.A” acoperă mai multe direcții specifice. Acestea includ:

  • R (Regenerare urbană prin cultură): Inițiativele care promovează recuperarea memoriei colective, reconectarea tinerilor reșițeni cu comunitatea și orașul, și activează spațiul public.
  • E (Educație prin cultură): Proiectele care pun accentul pe estetica urbană și evidențiază rolul major al artei în educația urbană.
  • S (Susținerea și stimularea accesului la cultură): Propunerile care explorează conceptul de smart-city și contribuie la facilitarea accesului la cultură în rândul cetățenilor.
  • I (Inovare culturală): Programele care evidențiază istoria culturală a orașului, implicarea comunității, identitatea locală și culturală, precum și inițiativele culturale inovatoare.
  • T (Tradiție, tineret, turism cultural, transformare digitală): Acțiunile care pun în valoare tradițiile locale, implică tineretul, promovează turismul cultural și utilizează tehnologia digitală pentru transformarea sectorului cultural.
  • A (Antreprenoriat în cultură): Propunerile care promovează antreprenoriatul în domeniul cultural, armonia și importanța artei în susținerea conceptului de oraș verde și durabil.

Eligibilitate și depunerea ofertelor

Persoanele și entitățile interesate să participe la selecție trebuie să îndeplinească anumite condiții. Printre acestea se numără faptul că solicitantul trebuie să fie o persoană fizică autorizată, o întreprindere individuală, o întreprindere familială sau o persoană juridică de drept public sau privat, cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene. De asemenea, trebuie să fie înregistrat conform legii și să nu aibă datorii către bugetul de stat sau bugetul local. Respectarea obligațiilor contractuale anterioare este, de asemenea, un criteriu important pentru eligibilitate.

Proiectele culturale propuse trebuie să asigure o co-finanțare de minimum 10% din bugetul proiectului. Documentația completă și cererea de finanțare trebuie depuse la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Reșița în termenul stabilit, până la data de 9 iunie 2023. Ofertele depuse după această dată nu vor mai fi luate în considerare pentru selecție. Modelul cererii de finanțare poate fi găsit pe site-ul Primăriei Municipiului Reșița (www.primariaresita.ro/Anunţuri), iar ofertele pot fi trimise și prin e-mail la adresa centru@primariaresita.ro.

Procesul de selecție și finanțare

Ofertele culturale depuse vor fi evaluate și selecționate în conformitate cu prevederile legale și regulamentul de finanțare nerambursabilă. Ofertanții selectați vor încheia un contract de finanțare nerambursabilă cu Consiliul Local al Municipiului Reșița. Bugetul alocat pentru acest program, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 5/26.01.2023, Anexa nr. 17, este de 200.000 lei.

Contestarea selecției și relații suplimentare

Solicitanții au dreptul de a formula contestații în legătură cu respectarea procedurii de selecție. Acestea trebuie depuse la sediul Primăriei Municipiului Reșița în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului selecției. Comisia de contestații va soluționa contestațiile în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului pentru depunerea acestora.

Pentru orice informații suplimentare, persoanele interesate pot obține relații la telefonul: 0735 / 923555.