Tichete sociale de 500 de lei pe an pentru sprijinirea educației copiilor dezavantajați

S-au stabilit scenariile pentru fiecare școală din municipiul Reșița

În 12 octombrie 2023, Guvernul României a aprobat o Ordonanță de Urgență importantă care vizează sprijinirea educației copiilor dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial. Prin această măsură, se urmărește combaterea abandonului școlar și creșterea ratei de școlarizare în rândul copiilor provenind din categoriile vulnerabile. Programul propune alocarea a 120 milioane euro din Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, pentru a oferi tichete sociale pentru sprijin educațional în valoare de 500 de lei/copil, într-o tranșă unică, în fiecare an școlar, pe o perioadă de patru ani, între 2023 și 2027.

Această inițiativă reprezintă o continuare a sprijinului acordat în trecut din Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020, care a demonstrat că astfel de măsuri pot avea un impact semnificativ asupra educației și vieții copiilor dezavantajați.

Potrivit estimărilor, aproximativ 410.000 de copii provenind din medii dezavantajate vor beneficia de acest sprijin în fiecare an școlar. Suma de 500 de lei pe copil va fi folosită pentru achiziționarea de rechizite și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței. Această măsură vine în sprijinul familiilor care se confruntă cu dificultăți financiare și asigură accesul egal al copiilor la educație, indiferent de condiția economică a acestora.

Ministerul Educației, prin unitățile de învățământ din subordine, va fi responsabil de primirea și centralizarea cererilor pentru acordarea tichetelor sociale. Lista cu destinatarii finali eligibili va fi stabilită în urma verificărilor realizate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne (prin Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor și Inspectoratul General pentru Imigrări), precum și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Potrivit actului normativ aprobat, pot beneficia de aceste măsuri de sprijin educațional:

Copiii din învățământul de stat preșcolar: Aceștia trebuie să îndeplinească condițiile pentru obținerea sprijinului educațional acordat copiilor din familii defavorizate, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare.

Elevii din ciclul primar și gimnazial: Aceștia trebuie să fie înscriși în unități de învățământ de stat și să îndeplinească criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Ordonanței Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002. Condiția de eligibilitate este ca acești elevi să facă parte din familiile cu venituri lunare de cel mult 50% din salariul minim brut pe țară pe membru de familie.

Unitățile de învățământ vor avea responsabilitatea de a informa părinții sau reprezentanții legali cu privire la condițiile de eligibilitate pentru acordarea tichetelor sociale. Solicitările pentru acordarea acestor tichete se pot depune la unitatea de învățământ în termen de 45 de zile de la începerea anului școlar curent și în termen de 25 de zile de la începerea anilor școlari aferenți perioadei 2024-2027.

Această inițiativă guvernamentală reprezintă un pas semnificativ pentru asigurarea egalității de șanse în educație și pentru reducerea decalajelor sociale în rândul copiilor din medii dezavantajate. Prin alocarea fondurilor din Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, Guvernul României se angajează ferm să sprijine educația și dezvoltarea copiilor, promovând astfel o societate mai incluzivă și echitabilă.

Sursă foto: arhivă