Ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2023-2024

Ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2023-2024

Cu venirea toamnei, un subiect de interes major pentru mulți cetățeni din România este asigurarea încălzirii locuințelor în sezonul rece care se apropie. Începând cu luna octombrie, se poate solicita ajutorul pentru încălzire, un beneficiu vital acordat pentru perioada noiembrie 2023-martie 2024, în conformitate cu Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie și Hotărârea de Guvern nr. 1073/2021 care aprobă normele metodologice de aplicare a acesteia. Această inițiativă are ca scop sprijinirea cetățenilor și a autorităților publice locale în asigurarea încălzirii locuințelor în perioada rece.

Cum se solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței?

Similar cu anii trecuți, procesul de solicitare a ajutorului pentru încălzire se realizează prin completarea și depunerea unei cereri-declarații pe propria răspundere la sediul primăriei localității pe raza căreia se află locuința. Formularele necesare pot fi obținute de la primăria localității, de pe pagina de internet a acesteia sau de pe site-ul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială/municipiului București.

Cine poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței?

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se adresează familiilor sau persoanelor singure care îndeplinesc anumite criterii. Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să nu dețină alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt specificate în cerere, și să aibă un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană în cazul familiilor și până la 2053 lei în cazul persoanelor singure. Este important de menționat că veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale, iar solicitantul are obligația de a furniza corect toate informațiile referitoare la componența familiei, veniturile membrilor acesteia și bunurile mobile și imobile deținute.

Calculul ajutorului pentru încălzirea locuinței

Suma ajutorului pentru încălzirea locuinței se calculează în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure. Aceasta se acordă sub formă de compensație procentuală din valoarea facturii, dar nu poate depăși valoarea totală a facturii. Iată cum se stabilește compensația:

 • Venit mai mic de 200 lei pe membru de familie sau persoană singură: 100% din valoarea facturii
 • Venit între 200,1 și 320 lei: 90% din valoarea facturii
 • Venit între 320,1 și 440 lei: 80% din valoarea facturii
 • Venit între 440,1 și 560 lei: 70% din valoarea facturii
 • Venit între 560,1 și 680,1 lei: 60% din valoarea facturii
 • Venit între 680,1 și 920 lei: 50% din valoarea facturii
 • Venit între 920,1 și 1040 lei: 40% din valoarea facturii
 • Venit între 1040,1 și 1160 lei: 30% din valoarea facturii
 • Venit între 1160,1 și 1280 lei: 20% din valoarea facturii
 • Venit între 1280,1 și 1386 lei pe membru de familie: 10% din valoarea facturii
 • Venit între 1280,1 și 2053 lei pentru persoana singura: 10% din valoarea facturii

Aceste prevederi vin în sprijinul celor care se confruntă cu dificultăți financiare în asigurarea încălzirii locuințelor lor în timpul iernii, asigurându-le că vor putea beneficia de un ajutor financiar proporțional cu veniturile lor.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței reprezintă o măsură importantă de protecție socială pentru consumatorii vulnerabili de energie în sezonul rece 2023-2024. Acest program oferă sprijin esențial pentru a asigura că familiile și persoanele singure cu venituri mai mici pot beneficia de încălzirea locuințelor lor în condiții sigure și confortabile. Este esențial ca toți cei care îndeplinesc criteriile să se informeze și să depună cererile corespunzătoare la primăria localității lor pentru a beneficia de acest ajutor vital în timp util.