Energie verde pentru agricultura Românească: Sprijinirea investițiilor în surse regenerabile de energie

parc eolian energie verde curent energie electrica

Într-o mișcare îndrăzneață pentru promovarea dezvoltării sustenabile, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Ionuț Barbu, a semnat un ordin important ieri, 20 octombrie 2023. Acest ordin aprobă o schemă de ajutor de stat destinată sprijinirii investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din sectorul agricol și industria alimentară din România.

Ce aduce această schemă de ajutor de stat?

Începând cu 5 noiembrie 2023, fermierii și procesatorii din sectorul agricol pot depune proiecte pentru a dezvolta capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile, precum cele solare sau eoliene, în scopul autoconsumului. Această inițiativă este de o importanță majoră, având un impact semnificativ asupra dezvoltării sectorului agricol și a industriei alimentare din România.

Sursa de finanțare și administratorul schemei

Fondul pentru modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, va fi sursa principală de finanțare pentru această schemă. Administratorul schemei este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Această structură asigură o abordare integrată, în care dezvoltarea durabilă a agriculturii și producția de energie din surse regenerabile sunt strâns legate.

Proiectele eligibile

Schema de ajutor de stat se aplică proiectelor care vizează:

a) Realizarea capacităților noi de producere a energiei electrice din surse solare (sub 1 MW și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate.

b) Realizarea capacităților noi de producere a energiei electrice din surse eoliene (sub 1 MW și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate.

Cine poate beneficia de acest ajutor de stat?

Beneficiarii acestei scheme pot fi:

  1. Întreprinderile din sectorul agricol, incluzând microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari, precum și cooperativele agricole sau societățile cooperative agricole care dețin active fizice de producție și/sau procesare de produse agroalimentare.
  2. Întreprinderile din sectorul industriei alimentare, incluzând microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari.
  3. Organizații/federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare, constituite conform Legii nr. 138/2004 privind îmbunătățirile funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Aspecte cheie ale proiectelor de investiție

  • Potențialii beneficiari au posibilitatea de a depune mai multe proiecte, cu condiția ca acestea să vizeze locuri de consum diferite și să nu depășească valoarea totală de 20.000.000 de euro per beneficiar.
  • Valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat nu poate depăși, dar este limitată la 100% din costurile eligibile.
  • Pentru proiectele de energie eoliană, ajutorul este de 1.400.000 de euro pe MW pentru capacitățile instalate sub 1 MW și 700.000 de euro pe MW pentru capacitățile instalate peste 1 MW.
  • Pentru proiectele de energie solară, ajutorul este de 1.000.000 de euro pe MW pentru capacitățile instalate sub 1 MW și 500.000 de euro pe MW pentru capacitățile instalate peste 1 MW.

Promovarea energiei verzi în agricultură

Această schemă de ajutor de stat reprezintă un pas semnificativ spre promovarea utilizării energiei verzi în sectorul agricol și industria alimentară din România. Prin facilitarea accesului la finanțare pentru proiecte de energie regenerabilă, se urmărește nu doar creșterea sustenabilității, ci și reducerea dependenței de sursele tradiționale de energie electrică. Acest lucru va contribui la protecția mediului înconjurător și la dezvoltarea economică a României în direcția unei energii mai curate și mai accesibile.