Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș Severin promovează dialogul social și negocierile colective

Inspectoratul Teritorial de Muncă Caraș Severin promovează dialogul social și negocierile colective

În perioada februarie-decembrie 2024, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Caraș Severin se implică într-o serie de acțiuni menite să informeze și să conștientizeze angajatorii și lucrătorii cu privire la drepturile individuale și colective, conform noilor prevederi ale Legii nr. 367/2022 privind dialogul social. Această lege impune o nouă obligație pentru angajatorii care au cel puțin 10 salariați, și anume, aceea de a iniția negocieri colective.

În cadrul acțiunilor naționale din Campania de informare și conștientizare a dialogului social, precum și în cea de promovare a negocierii colective în întreprinderile mici și mijlocii, ITM Caraș Severin organizează întâlniri cu reprezentanții întreprinderilor din diverse domenii de activitate, dar și cu reprezentanții organizațiilor patronale și sindicale. Scopul acestor întâlniri este de a disemina informații esențiale care să contribuie la apărarea drepturilor și promovarea intereselor profesionale, economice și sociale.

Inspectorii de muncă vor evidenția beneficiile negocierii colective pentru ambele părți implicate, subliniind avantajele pentru angajați și angajatori.

Avantajele pentru angajați includ:

 • Mai multă justiție socială
 • Drepturi sporite privind condițiile de muncă, angajare și salarii
 • Securitate și sănătate în muncă
 • Aplicarea principiului egalității de șanse și tratament
 • Protecție suplimentară în exercitarea drepturilor legale
 • Concilierea vieții profesionale cu cea de familie
 • Locuri de muncă și venituri mai stabile
 • O influență mai mare la locul de muncă
 • Participarea la procesele decizionale

Avantajele pentru angajatori includ:

 • Asigurarea păcii sociale și a unui climat de muncă favorabil performanței
 • Îmbunătățirea productivității și loialității personalului
 • Participarea crescută a angajaților la locul de muncă
 • Rezolvarea timpurie a litigiilor
 • Eficacitate și planificare bugetară

Inspectorii subliniază că inițiativa pentru negocieri colective poate veni din partea oricărui partener social, dar acest lucru nu elimină obligația angajatorului de a anunța intenția de a negocia colectiv prin mijloacele de comunicare stabilite în regulamentul intern. În cazul în care negocierile se finalizează, contractul colectiv de muncă poate fi încheiat pe o perioadă determinată cuprinsă între 12 și 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților, o singură dată, cu cel mult 12 luni. Orice prelungire a valabilității contractului este formalizată prin încheierea unui act adițional.

Inspectorii de muncă subliniază că nerespectarea obligației de negociere a contractului colectiv de muncă se sancționează cu amenzi cuprinse între 15.000 și 20.000 de lei.

„Promovăm un climat de dialog social și colaborare, iar negocierile colective sunt un instrument esențial pentru a asigura drepturile și beneficiile atât ale angajaților, cât și ale angajatorilor,” a declarat Iancu Panduru, Inspector Șef al ITM Caraș Severin.

sursă foto: arhivă