Search
Close this search box.

Reșița în mișcare: Proiectul ReIND – BBG aduce o nouă perspectivă asupra revitalizării zonelor industriale dezafectate

Reșița în mișcare: Proiectul ReIND – BBG aduce o nouă perspectivă asupra revitalizării zonelor industriale dezafectate

Orașul Reșița face un pas hotărât către regenerarea urbană prin lansarea proiectului ReIND – BBG (Re-Industrialization following the Brownfield is Better than Greenfield Principle), finanțat în cadrul programului Interreg Regiunea Dunării și co-finanțat de Uniunea Europeană. Alături de 15 parteneri europeni, municipiul abordează procesul de revitalizare a siturilor industriale dezafectate, contribuind astfel la transformarea acestora în spații funcționale și sustenabile.

Principalele direcții de acțiune ale proiectului:

Documentarea și analiza siturilor industriale dezafectate

Primăria Reșița va colabora îndeaproape cu partenerii pentru a documenta situația actuală a zonelor industriale dezafectate din oraș. Prin eforturi comune, se vor contura viziuni și planuri de acțiune pentru regenerarea acestor situri, implicând comunitatea locală, actori privați și alte entități relevante.

Ghidarea partenerilor internaționali

Reșița va juca un rol important în ghidarea partenerilor din Slovenia, Serbia, Bulgaria, Bosnia-Herzegovina și Muntenegru. Obiectivul este creșterea capacității de implicare a comunităților locale în procesele de revitalizare, pregătirea municipalităților pentru atragerea investițiilor private și valorificarea eficientă a zonelor industriale dezafectate.

Primarul orașului Reșița, Ioan Popa, a subliniat importanța acestui proiect pentru dezvoltarea durabilă a orașului: „Suntem entuziasmați să împărtășim experiențe și să colaborăm cu partenerii noștri europeni. Împreună, vom construi modele de guvernanță eficiente și practici participative pentru revitalizarea zonelor brownfield.”

Proiectul ReIND – BBG marchează o etapă semnificativă în strategia de regenerare urbană a orașului Reșița și reprezintă o oportunitate de a dezvolta practici inovatoare în domeniul urbanismului și dezvoltării durabile.

foto: kick-off meeting cu partenerii