România va intra, după 15 mai, în stare de alertă! Ce înseamnă acest lucru

România va intra, după 15 mai, în stare de alertă! Ce înseamnă acest lucru

În 15 mai, se va ridica starea de urgență, România va trece de la starea de urgență la starea de alertă, aceasta este necesară pentru a menține anumite reguli de distanțare socială. În starea de alertă, se vor păstra unele interdicții, precum deschiderea mall-urilor sau adunările publice.

Președintele Iohannis a anunțat că după 15 mai, vom fi obligați să purtăm măști de protecție în spațiile publice sau când folosim transportul în comun.  Această masură va fi valabilă până când nu va mai exista riscul infectării.

Noua stare de alertă, este posibilă în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 21/2004, făcând referire la punerea în aplicare a planurilor de acțiuni și măsuri de prevenție, avertizare a populației, limitarea și înlăturarea consecințelor stării de urgență.

Conform articolului 4 din OUG nr. 21/2004, pe durata situaţiilor de urgenţă sau a stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă se întreprind, în condiţiile legii, după caz, acţiuni şi măsuri pentru:

a) avertizarea populaţiei, instituţiilor şi agenţilor economici din zonele de pericol;
b) declararea stării de alerta în cazul iminenţei ameninţării sau producerii situaţiei de urgenţă;
c) punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi de protecţie specifice tipurilor de risc şi, după caz, hotărârea evacuării din zona afectată sau parţial afectată;
d) intervenţia operativă cu forte şi mijloace special constituite, în funcţie de situaţie, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor negative;
e) acordarea de ajutoare de urgenţă;
f) instituirea regimului stării de urgenţă, în condiţiile prevăzute de art. 93 din Constituţia României, republicată;
g) solicitarea sau acordarea de asistenţă internaţională;
h) acordarea de despăgubiri persoanelor juridice şi fizice;
i) alte măsuri prevăzute de lege.

(2) Pe timpul stării de alerta se pot dispune orice măsuri care sunt necesare pentru înlăturarea stării de forţă majoră.

Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (2) trebuie să fie proporţionale cu situaţiile care le-au determinat şi se aplica cu respectarea condiţiilor şi limitelor prevăzute de lege.

Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 15 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005.

(4) Acţiunile şi măsurile prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) se stabilesc în regulamente, planuri, programe sau în documente operative aprobate prin decizii, ordine ori dispoziţii emise conform reglementărilor în vigoare.

(5) Hotărârea de declarare a stării de alertă cuprinde:
a) baza legală;
b) perioada de aplicare;
c) măsurile dispuse;
d) obligaţiile cetăţenilor şi ale operatorilor economici în ceea ce priveşte participarea la activităţi în folosul comunităţilor locale.

Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.

(6) În funcţie de evoluţia situaţiei de urgenţă care a determinat declararea stării de alertă, durata sau aria acesteia se poate prelungi ori extinde sau restrânge, după caz.

Alin. (6) al art. 4 a fost introdus de pct. 2 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 4 februarie 2014.

Măsurile pentru restrângerea unor drepturi sau libertăți fundamentale, pe perioada stării de alertă se pot dispune cu respectarea prevederilor Articolului 53 din Constituția României, și anume:
(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

În localități, starea de alertă o poate da doar primarul, însă doar cu aprobarea prefectului. Daca este vorba de starea de alertă la nivelul județului, această decizie este luată de prefect și aprobată de Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne.

Related Posts